Dodatkowa szansa na dotację na OZE dla rolników

Dodatkowa szansa na dotację na OZE dla rolników
BayWa

Dzisiaj miało się zakończyć przyjmowanie wniosków o dotacje na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich. Nabór został jednak wydłużony. Dofinansowanie w konkursie finansowanym z funduszy unijnych można przeznaczyć m.in. na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z magazynem energii czy pompy ciepła

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Przyznaje je Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014–2020.

Agencja poinformowała, że wydłuży okres przyjmowania wniosków. Pierwotnie nabór miał być prowadzony od 1 lutego do 1 marca 2023 roku. Potrwa jednak dwa tygodnie dłużej. Wnioski można składać do 15 marca br.

REKLAMA

Dotychczas do ARMiR wpłynęło 275 wniosków o dofinansowanie na odnawialne źródła energii w łącznej kwocie 24,55 mln zł.

Jakie dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania dla pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 150 tys. zł. Poziom wsparcia nie może jednak przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Natomiast dla tzw. młodego rolnika maksymalne dofinansowanie może stanowić maksymalnie 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Limit wykorzystany w obszarze F, w którym prowadzony jest nabór wniosków, nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014–2020.

Jak złożyć wniosek?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, można też nadać przesyłkę rejestrowaną w placówce pocztowej.

Dokumenty przyjmowane są również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Na co można otrzymać dotację?

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielonej energii w gospodarstwie przysługuje rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, jeżeli są one połączone z instalacją fotowoltaiczną.

Panele PV mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Inwestycja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych. Pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest.

REKLAMA

Rozbudowa instalacji powyżej 50 kW odpada

Agencja zaznacza, że rolnik, który ma już w gospodarstwie urządzenia wytwarzające energię elektryczną o mocy 50 kW, nie może ubiegać się o wsparcie.

Dofinansowanie można otrzymać dla nowych instalacji, a przepisy określają, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kW.

Nie można też otrzymać dofinansowania na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o kolejne panele posadowione na innej działce z osobnym licznikiem, które służyłyby do wytwarzania prądu na potrzeby innych budynków gospodarstwa. Jeżeli natomiast rolnik ma już instalację fotowoltaiczną np. o mocy 20 kW, może uzyskać wsparcie na jej rozbudowę. Granicą jest jedna określona przepisami rozporządzenia maksymalna moc 50 kW.

Panele fotowoltaiczne tylko z magazynem energii

Agencja podkreśla, że regulamin naboru mówi o „zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii”. Zatem do paneli fotowoltaicznych w dofinansowanym projekcie obligatoryjnie musi zostać podłączony magazyn energii elektrycznej.

Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu oraz zakupu pomp ciepła.

Pompa ciepła także do ogrzewania domu

Pompa ciepła, której zakup i montaż został dofinansowany z programu prowadzonego przez ARMiR, może zostać wykorzystana do ogrzewania domu mieszkalnego w gospodarstwie.

Wnioskodawca musi jednak pamiętać, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną na potrzeby budynków mieszkalnych w gospodarstwie nie może przekroczyć 10 kW i 20 proc. całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego w tym gospodarstwie.

Dofinansowanie nie tylko na OZE

Równolegle w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014–2020 prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z nawadnianiem. W tym zakresie dotychczas wpłynęło 25 wniosków na kwotę 1,9 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.