Zarządzanie energia elektryczną w firmie. Strategie zakupowe, wytwórcze – szkolenia

Zarządzanie energia elektryczną w firmie. Strategie zakupowe, wytwórcze – szkolenia
Finansetf

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą ceny energii elektrycznej w 2023 r. Zdecydowanie nie! Ale jesteśmy w stanie zaprognozować poziom cen, oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem.

W trakcie szkolenia zapoznamy Państwa z rodzajami ofert spółek obrotu i pokażemy, jak z nich korzystać i jak przeprowadzić symulację, aby określić, czy dana oferta jest kompatybilna z naszym profilem zużycia, zarówno w poszczególnych miesiącach jak i w poszczególnych godzinach doby.

Wspólnie analizować będziemy case-study dotyczący optymalizacji cen/kosztów zakupu energii, korzystając z różnych strategii zakupowych.

Szkolenie nakierowane jest na to, co będzie się działo w najbliższy miesiącach i 2-4 latach. Omówimy szczegółowo uchwalone już ustawy i dyrektywy unijne, jak i te planowane, a na tej bazie wskażemy najbardziej prawdopodobne scenariusz rozwoju rynku energii.

O powyżej poruszonych zagadnieniach mówić będziemy na szkoleniu:

„Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie Zakupowe i Strategie wytwórcze”

  • Szkolenia on-line – 21 marca oraz 4 kwietnia 2023 r.
  • Szkolenie stacjonarne – 20 kwietnia 2023 Warszawa

– zapisz się na szkolenie,

– prześlij  tematy które najbardziej Ciebie interesuje – w ramach programu szkolenia,

– prowadzący odniesie się do Twoich kwestii w trakcie szkolenia,

– po szkoleniu masz 14 dni, aby zadać pytanie prowadzącemu.

Program

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie 

– rynek energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. i główne zmiany w perspektywie najbliższych 5 lat

– rynek energii elektrycznej w Europie i wpływ na rynek krajowy

– eksport i Import energii elektrycznej, determinanty ceny energii

– regulacje Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce – dyrektywa OZE

– ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i azjatyckich

2. Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C – prognozowanie

Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej

– ceny dynamiczne energii elektrycznej od 1.07.2024 r. – rewolucja na rynku czy kosmetyczna zmiana ?

– rynek SPOT, a rynek terminowy OTF

– rynek dnia następnego i główne indeksy rynku TGe24 , TGeBase i Base

– rynek terminowy OTF – główne instrumenty z dostawą w 2023 r. BASE_Q, M, W-23

– rynek terminowy OTF – główny instrument z dostawą w 2024 r. – BASE_Y-24

– składniki narzutu Spółki Obrotu (zielone, białe, błękitne certyfikaty, zysk) jako składowa ceny energii czynnej dla klienta-firmy

3. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie

– koszty stałe dystrybucji

– Koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa i opłata jakościowa

– opłata mocowa – nowe rozwiązania od 2022 r. – stabilny profil zużycia

– koszty opłaty OZE

– koszty opłaty kogeneracyjnej

– koszty i opłaty dystrybucyjne, a możliwości integracji państwa na bazie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

4. Strategie wytwórcze – instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii

– instalacja fotowoltaiczna– produkcja energii na potrzeby własne
– magazyny energii dla firm – rodzaje, funkcje, zadania – zasady doboru mocy i pojemności

– instalacji dachowych – opcja południowa i opcja alternatywna wschód-zachód – analiza opłacalności

– prosument wirtualny – możliwości biznesowe

–  Case study – analiza opłacalności instalacji PV i magazynu energii – parametry projektu, zużycie własne firmy 3,0 GW, instalacja PV o mocy 1MW mocy – model biznesowy – wersja PDF

5. Strategie zakupowe energii elektrycznej

– strategie wg okresu planowania

– strategie wg jakości zarządzania procesem zakupu

– narzędzia wspomagające proces zarządzania zakupami energii

– strategie zakupowe oparte o ceny stałe

– strategie zakupowe oparte o indeksy giełdowe np. TGe24 – wady i zalety + profil klienta + narzut spółki obrotu

– strategie zakupowe oparte o ceny dynamiczne + narzut spółki obrotu

– dylematy w procesach planowania cen energii elektrycznej, a dorobek naukowy w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego

– wstęga prognozy jako ograniczenie ryzyka w procesach planowania cen energii

– Case study – budowanie portfela zakupowego energii przez firmę w oparciu o strategię hybrydową cen instrumentów OTF (BASE) i instrumentów RDN (I-Fix) dla 2023 r. – wersja PDF

6. Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii

– wykorzystanie koncepcji wodorowej w  strategii energetycznej firmy

wodór alternatywą dla gazu ziemnego

7. Podsumowanie i dyskusja

– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia

– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>


 

Zapraszamy również na inne nasze szkolenie!

„TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy”

  • Szkolenia on-line – 16 marca oraz 30 marca 2023 r.
  • Szkolenie stacjonarne – 19 kwietnia 2023 r., Warszawa

Program

1.TGE – płaszczyzna ustalania cen energii elektrycznej i informacji o trendach

– inne europejskie giełdy energii Nord Pool i Epex Spot

2. RDB – Rynek Dnia Bieżącego – handel międzynarodowy, ustalanie cen energii – kursu jednolitego w handlu międzynarodowym case-study

3. RDN – Rynek Dnia Następnego

– wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku

4. OTF – Rynek Terminowy

– ustalanie cen energii elektrycznej dla dostaw w 2024 r. w kontraktach terminowych – case study – arkusz obliczeniowy dla BASE_Y-24 i PEAK5_Y-24

5. Prawa majątkowe

6. Gwarancje Pochodzenia

7. Systemy Informacyjne Giełdy,  a systemy informacyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych

8.  Warsztaty obliczeniowe – określania cen energii elektrycznej oferowanych przez spółki obrotu w 2024 r.

9. Warsztaty – prognozowanie cen energii na RDN dla 3-5 dniowych horyzontów czasowych

10. Podsumowanie wnioski dyskusje.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy instalacji wodorowych.

Dla przemysłu realizuje projekty mi. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”. Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model PEF-modelTGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz PEF-modelBase dla prognoz miesięcznego indeksu Base TGE w Warszawie.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!!!

1) Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%

 

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany