Dotacje na energię odnawialną dla społeczności energetycznych

Dotacje na energię odnawialną dla społeczności energetycznych
Unsplash

W tym kwartale będzie prowadzony nabór wniosków o unijne dofinansowanie na przygotowanie inwestycji w OZE realizowanych w ramach społeczności energetycznych. Wniosek o dofinansowanie będą mogły złożyć m.in. klastry energii i spółdzielnie energetyczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ma uruchomić w tym kwartale nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”. Dokładny termin naboru nie został jeszcze ogłoszony.

Pieniądze na dofinansowanie w konkursie B2.2.2 będą pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Budżet konkursu wynosi 186,85 mln zł.

REKLAMA

Konkurs został podzielony na działania: A.1: Rozwój istniejących klastrów energii, A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych, A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.

Cele konkursu

Wsparcie przedinwestycyjne w ramach działań A.1, A.2 i A.3 będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej. Będzie je można także przeznaczyć na przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji.

REKLAMA

W ramach wsparcia będą finansowane m.in:

  • strategie lokalnego rozwoju rynku energii;
  • analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
  • inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych);
  • studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due dilligence;
  • dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe;
  • analizy docelowego montażu finansowego inwestycji;
  • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych.

Wysokość dofinansowania

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • klastry energii w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  • spółdzielnie energetyczne w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub innych społeczności energetycznych w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii lub ustawy Prawo energetyczne oraz związek śląski.

Maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcie przedinwestycyjnego wynosi: około 1,5 mln zł na jeden klaster energii, około 400 tys. zł na jedną spółdzielnię energetyczną, około 1,5 mln zł na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

O wyborze projektów do dofinansowania mają decydować kryteria horyzontalne i szczegółowe.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.