REKLAMA
 
REKLAMA

Stoen Operator zwiększy możliwości przyłączania OZE

Stoen Operator zwiększy możliwości przyłączania OZE

Warszawski operator sieci dystrybucyjnej pozyskał środki na rozwój swojej sieci elektroenergetycznej. Podpisał umowę o dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stoen Operator zamierza przede wszystkim rozbudować sieć dystrybucyjną na terenie dzielnicy Wawer. Ma to zwiększyć potencjał przyłączania dodatkowych źródeł OZE oraz rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Warszawski operator pozyskał na ten cel środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach projektu priorytetowego 4.6 „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych”.

REKLAMA

Umowa podpisana w ramach Funduszu Modernizacyjnego jest ważnym elementem w rozbudowie sieci dystrybucyjnej – informuje Agnieszka Okońska z zarządu Stoen Operatora. – Całkowity koszt realizacji tej inwestycji został wyceniony na 32,7 mln zł, a otrzymana wartość dofinansowania wyniosła ponad 19 mln zł.

Projekt rozwoju wawerskiej sieci dystrybucyjnej obejmuje dwa kluczowe elementy: budowę stacji RPZ Falenica, a także zainstalowanie systemu monitoringu DGA na transformatorach 110/15 kV na budowanej stacji oraz w czterech innych obiektach.

Planowane działania

Projektowana stacja elektroenergetyczna z rozdzielnicą 110 kV w technologii wnętrzowej GIS zasilana będzie dwoma liniami kablowymi wysokiego napięcia i powiązana z siecią dystrybucyjną liniami kablowymi średniego napięcia.

Budowa kolejnej stacji 110/15 kV na terenie dzielnicy Wawer zwiększy potencjał przyłączania kolejnych odnawialnych źródeł energii do sieci. Ma także stworzyć warunki do dalszej rozbudowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Z kolei system monitoringu DGA zakłada instalację urządzeń do zdalnego monitorowania gazów rozpuszczonych w estrach na transformatorach 110/15 kV na podstawie analizy DGA. System ten zostanie zamontowany na stacjach RPZ Falenica, RPZ Śródmieście, RPZ Batory, RPZ Ochota i RPZ Służewiec.

REKLAMA

Badania diagnostyczne online transformatorów mają na celu zapobieganie w przyszłości awariom poprzez wczesne wykrywanie defektów oraz zjawisk, które te defekty powodują – tłumaczy Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operatorze.

Dane uzyskane w tych badaniach są także ważnym źródłem informacji dla planowania harmonogramu realizacji prac eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych. Głównym celem monitoringu DGA online jest bieżąca kontrola stanu technicznego transformatorów 110/15 kV i bieżące monitorowanie zachodzących zmian. Tym samym zapewniamy odpowiedni stopień bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej Stoen Operator – dodaje Bitner.

Efekty ekologiczne

Jak informuje Stoen Operator, realizacja projektu pozwoli ograniczać straty w dystrybucji energii na poziomie ponad  2300 MWh/rok. Związana z tym redukcja CO2 sięgać ma 1778,27000 t/rok. Ponadto przyczyni się do ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx) o 1,43000[Mg/rok], a także pyłów PM10 o 0,07[Mg/rok].

Budowa stacji RPZ Falenica już się rozpoczęła, a zakończenie projektu planowane jest na październik 2023 roku.

Kolejne inwestycje

Warszawski operator informuje, że 20 marca br. złożył w NFOŚiGW kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji. Projekt pod nazwą „Rozwój sieci WN oraz SN na terenie Warszawy na potrzeby rozwoju elektromobilności” przewiduje:

  • kolejny etap wdrożenia monitoringu DGA dla transformatorów WN/SN,
  • budowę sieci SN w okolicach RSM Cietrzewia,
  • budowę sieci WN w okolicach GPZ Towarowa,
  • zakup transformatorów WN.

Łączna wartość projektu ujęta we wniosku to kwota ponad 50 mln zł, w tym planowana wysokość dotacji to ponad 30 mln zł. Projekt ma się zakończyć w 2026 roku.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA