Kraje Unii Europejskiej uzgodniły nowy cel OZE

Kraje Unii Europejskiej uzgodniły nowy cel OZE
Alexandre Lallemand, Unsplash

Wczoraj Rada UE uzgodniła nowy cel w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w perspektywie do 2030 roku. Stanowi on kompromis między wcześniejszymi propozycjami Komisji Europejskiej i późniejszym, bardziej ambitnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Wczorajsze uzgodnienia przewidują również nowe ułatwienia w procesie inwestycji w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a także zakładają obowiązkowy, przynajmniej 49-proc. udział OZE w energii konsumowanej w budynkach.

We wrześniu ubiegłego roku posłowie Parlamentu Europejskiego (PE) zagłosowali za przyjęciem wyższego celu udziału energii odnawialnej w znowelizowanej dyrektywie o odnawialnych źródłach energii (RED II) niż zaproponowany wcześniej przez Komisję Europejską (KE).

Europarlament opowiedział się za wpisaniem do przygotowywanej nowelizacji dyrektywy RED II celu na poziomie 45-proc. udziału OZE do 2030 roku, podczas gdy KE optowała za 40 proc.

REKLAMA

Teraz sprawą zajęli się ministrowie z krajów członkowskich, którzy spotkali się na posiedzeniu Rady UE, aby wynegocjować wspólne stanowisko w sprawie celu OZE na 2030 rok. W toku rozmów z przedstawicielami PE przyjęto nowy cel dla OZE na poziomie 42,5 proc.

Jednocześnie Rada i Parlament uzgodniły ambitniejsze cele w zakresie udziału zielonej energii w poszczególnych sektorach.

Transport – dwa rozwiązania na stole

W zakresie transportu przyjęto dwie propozycje. Pierwsza to 14,5-proc. redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Druga zakłada przyjęcie wiążącego celu przynajmniej 29-proc. udziału zielonej energii w finalnej konsumpcji energii w sektorze transportowym do 2030 roku.

Oba rozwiązania będą przedmiotem dyskusji w unijnych instytucjach na kolejnych etapach prac nad nowelizacją dyrektywy RED II.

Jednocześnie wczoraj przyjęto cel 5,5-proc. udziału zaawansowanych biopaliw i odnawialnych paliw, które nie mają pochodzenia roślinnego – tzw. RFNBO (Renewable fuels of non-biological origin; np. wodór produkowany przy pomocy OZE czy bazujące na wodorze syntetyczne paliwa) – w ogólnym wolumenie energii odnawialnej wykorzystywanej w transporcie w UE. W tym obligatoryjne ma być przynajmniej 1-proc. wykorzystanie paliw RFNBO.

Więcej wodoru z RFNBO w przemyśle

Rada i Parlament uzgodniły też cele dotyczące OZE w unijnym przemyśle. Wykorzystanie zielonej energii w tym sektorze ma rosnąć co roku przynajmniej o 1,6 proc. Zdecydowano też, że do roku 2030 przynajmniej 42 proc. wodoru konsumowanego przez sektor przemysłu w UE ma pochodzić z produkcji z udziałem paliw RFNBO. Później – do roku 2035 – ten udział ma wzrosnąć przynajmniej do 60 proc.

REKLAMA

Unijni decydenci chcą zostawić krajom członkowskim możliwość zmniejszenia powyższych celów w zakresie wykorzystania wodoru w przemyśle, jeśli spełnione zostaną dwa warunki:

  • państwo UE osiągnie krajowy cel OZE zgodnie z unijnymi założeniami,
  • udział wodoru produkowanego z paliw kopalnych w danym kraju nie będzie przekraczać 23 proc. w roku 2030 i następnie 20 proc. w roku 2035.

Prawie połowa zielonej energii w budynkach

Wczorajsze decyzje obejmują też wykorzystanie OZE w sektorze budownictwa. Uzgodniono udział zielonej energii konsumowanej w budynkach na terenie UE na poziomie co najmniej 49 proc. w 2030 roku.

Zdecydowano także o zwiększaniu wykorzystania energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu budynków. Wzrost ma wynosić przynajmniej 0,8 proc. rocznie do roku 2026, a następnie co najmniej 1,1 proc. do roku 2030.

Mniej formalności i szybsze inwestycje

Nowe przepisy, które mają się pojawić w znowelizowanej dyrektywie RED II, zakładają przyspieszenie budowy na terenie UE nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Przyczyni się do tego wprowadzenie w krajach UE specjalnych stref, w których deweloperzy będą zwolnieni z części formalności związanych z przygotowaniem projektów.

Ponadto projekty OZE mają zostać uznane za inwestycje celu publicznego, co ograniczy możliwości ich blokowania.

Wczorajsze uzgodnienia z zakresie nowelizacji unijnej dyrektywy RED II będą teraz przedmiotem dalszych prac w Radzie i Parlamencie. Wymagają one formalnego zatwierdzenia przez te instytucje. Później znowelizowana dyrektywa będzie mogła zostać opublikowana w unijnym dzienniku urzędowym.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.