REKLAMA
 
REKLAMA

Najnowsze obowiązki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych – szkolenie

Najnowsze obowiązki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych – szkolenie
fot. Unsplash

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line: Najnowsze obowiązki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. Poprowadzi je radca prawny, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Na szkoleniu prezentowany będzie proces przyłączania do sieci elektroenergetycznej i najnowsze zmiany z tego obszaru opublikowane ustawie z 21 grudnia 2022 r. (Dz.U. 2022, poz. 2687), z uwzględnieniem nowych obowiązków stron procesu przyłączeniowego oraz kar pieniężnych za ich nieprzestrzeganie.

Ponadto zaprezentowany zostanie rozdział pomiędzy zawieraniem umów o przyłączenie w ramach publicznoprawnego obowiązku wynikającego z ustawy Prawo energetyczne a zawieraniem komercyjnych umów o przyłączenie. Ostatnia nowelizacja uregulowała bowiem w nowy sposób możliwość zawierania komercyjnych umów o przyłączenie i w tym obszarze pojawiały się zmiany prawa.

Wśród omawianych kwestii znajdą się także: najnowsze obowiązki informacyjne przedsiębiorstw energetycznych z obszaru przyłączania do sieci, wymogi kompletności wniosków i składanych do nich załączników, zasady korygowania wniosków, podstawu pozostawiania wniosków bez rozpatrzenia.

Szkolenie i warsztaty on-line:

Najnowsze obowiązki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych

Termin: 26 kwietnia 2023 r.

Program:

10.00–10.30 Logowanie uczestników

10.30–10.50 Prezentacja pojęć zwianych z przyłączeniami

10.50–11.10 Procedury związane z przyłączaniem do sieci elektroenergetycznej.

11.10–11.30 Formalne wymogi wniosku o wydanie warunków przyłączenia

11.30–11.45 Terminy załatwiania spraw i zasady przedłużania postępowania przez przedsiębiorstwo energetyczne

11.45–12.00 Skutki wydania warunków przyłączenia i projektu umowy

12.00-12.30 Przerwa

12.30–12.50 Przesłanki pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia

12.50–13.15 Odmowa zawarcia umowy o przyłączenie

13.15–13.30 Prawa i obowiązki wnioskodawcy

13.30–13.45 Rola i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

13.45–14.00 Publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy a komercyjna umowa o przyłączenie

14.00–14.15 Rola Prezesa URE w rozstrzyganiu sporów i obowiązki stron postępowania

14.15–14.30 Nowe sankcje z tytułu naruszeń

14.30–14.45 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia

Prowadzący:

radca prawny, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), specjalizujący się w zakresie rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Więcej szczegółów i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>

Kontakt i rejestracja:
Eurocon
tel. 22 631 22 81
kom. 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA