Sejm przyjął specustawę dla elektrowni szczytowo-pompowych

Sejm przyjął specustawę dla elektrowni szczytowo-pompowych
Sejm RP

Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę o inwestycjach w elektrownie szczytowo-pompowe. Przeciwko ustawie było ponad 100 posłów – w większości z Koalicji Obywatelskiej.

Podczas piątkowego głosowania na posiedzeniu Sejmu ustawę o inwestycjach w elektrownie szczytowo-pompowe, opracowaną w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ), poparło 304 posłów, przeciwko było 124, a od głosu wstrzymało się 12 posłów.

Ustawę w całości poparły kluby parlamentarne PiS, Lewicy, KP, Porozumienia i Kukiz15. Przeciwko zagłosowało 117 posłów Koalicji Obywatelskiej (trzech członków tego klubu głosowało „za”) oraz kilku posłów z innych klubów. Od głosu w całości wstrzymała się Konfederacja oraz posłowie niezależni.

REKLAMA

ESP jako inwestycja celu publicznego

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych (ESP) zakłada przede wszystkim przyznanie inwestycjom w elektrownie szczytowo-pompowe statusu inwestycji celu publicznego. To ma zapewnić ich szybszą realizację.

Budowa nowych zdolności gromadzenia energii w ESP to sposób na poprawę bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego. Tymczasem w Polsce od wielu lat nie powstała żaden nowy obiekt tego typu.

Realizację przedsięwzięć utrudniał m.in. fakt, że w katalogu celów publicznych, zawartym w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nie uwzględniono budowy i utrzymania elektrowni szczytowo-pompowej. Tym samym w obecnie obowiązującym stanie prawnym budowa ESP nie jest celem publicznym – w przeciwieństwie do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej.

REKLAMA

W efekcie inwestor planujący budowę elektrowni szczytowo-pompowej musiał doprowadzić do uzyskania: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej, decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych i dokumentacji geologicznej oraz pozwolenia na budowę. Nowe przepisy mają skutkować zintegrowaniem tych postępowań.

Mniej formalności

Według wprowadzanych regulacji decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej ESP ma wydawać wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Dokument będzie zawierał szczegółowe informacje i dane, a także załączone opinie. Wśród nich znajdzie się m.in. opinia związana z określeniem granic terenu objętego wnioskiem. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej ma stanowić podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych (ESP) uwzględnia:

 • wprowadzenie nowej definicji elektrowni szczytowo-pompowej;
 • potwierdzenie regulacją prawną wyłączenia z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej;
 • zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych – taryfy dla energii elektrycznej w rozliczeniach z magazynami za świadczone usługi (przesyłania lub dystrybucji) zapewniają odliczenie od energii pobranej przez ten magazyn z sieci przedsiębiorstwa energetycznego energii elektrycznej wprowadzonej do sieci tego przedsiębiorstwa z magazynu, na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych;
 • uzależnienie obowiązku uzyskania koncesji/wpisu do rejestru od łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, bez względu na jego pojemność;
 • obowiązek wpisu do rejestru (OSD/OSP) magazynu o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW;
 • obowiązek koncesjonowania magazynów o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 MW;
 • zwolnienie z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci z jednoczesnym uregulowaniem w przepisach przejściowych spraw w toku (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, wniesienie zaliczki);
 • wprowadzenie możliwości pobierania energii z sieci przez magazyn będący częścią OZE bez utraty praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia;
 • wprowadzenie obowiązków opomiarowania źródeł OZE i uzależnienie praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia od prawidłowego opomiarowania magazynu;
 • zwolnienie z obowiązku przedstawiania świadectw pochodzenia do umorzenia, w tym z OZE, kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej, energii pobranej z sieci przez magazyn w części, która została następnie po jej zmagazynowaniu wprowadzona do sieci;
 • zwolnienie z opłaty przejściowej, opłaty mocowej oraz opłaty kogeneracyjnej (w części dotyczącej zużycia energii elektrycznej na potrzeby jej magazynowania) magazynowania energii elektrycznej;
 • zmiana definicji nabywcy końcowego, która wyłącza z obowiązku akcyzowego nabycie energii przez podmiot posiadający koncesję na magazynowanie.

Najpierw Młoty

Na razie w Polsce działa sześć elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 1765 MW. Od wielu dekad jednak nie została zrealizowana żadna nowa inwestycja w ESP.

Rząd deklaruje, że chce doprowadzić do budowy nawet 10 elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 5,5–6 GW. Pierwsza z nich może powstać na Dolnym Śląsku. Planowana inwestycja o nazwie Młoty zakłada budowę elektrowni szczytowo-pompowej, której koszt jest szacowany na około 4 mld zł i która może stać się największą tego typu instalacją w Polsce. Więcej na temat inwestycji w ESP Młoty w artykule: Kolejny krok w kierunku realizacji ESP Młoty

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.