Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT – szkolenie

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT – szkolenie
Finanseft

Okres, kiedy dla firm z grupy taryfowej A, B czy C obowiązywała jedna stała cena energii elektrycznej w okresie roku czy 3 lat, bezpowrotnie mija. Co czeka firmy i menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie energia elektryczną i jej zakupy? Na pewno dużo zmian!

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą ceny energii elektrycznej w 2023 r.? Zdecydowanie nie, ale jesteśmy w stanie zaprognozować poziom cen, oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem.

Zapraszamy na szkolenia! Rabat do 15% w kwietniu.

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – szkolenie online 25.05.2023; szkolenie stacjonarne w Warszawie 18.05.2023

Szczegóły szkolenia: https://doradcapv.pl/fotowoltaika/prognozowanie-cen-energii-elektrycznej-na-rynku-spot-w-2023-r/

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie 

 • Rynek energii elektrycznej w Polsce i jego 4 segmenty – analiza sytuacji bieżącej
 • Rynek energii elektrycznej w Europie a rynek krajowy
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce – dyrektywa OZE, dyrektywa rynkowa
 • Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej
 • Nord Pool, Epex Spot – eksport i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii dla rynku krajowego
 • Rynek mocy – czy wpływa na hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce?
 • Rynek SPOT i rynek OTF (terminowy) i ich wzajemne oddziaływania

2. Metodyka prognoz średnioterminowych na rynku SPOT

 • Metody prognostyczne, doświadczenia krajowe i zagraniczne w dorobku polskiej i europejskiej ekonometrii i statystyki
 • 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku SPOT
 • Mnożniki cenowe cen energii – które są najbardziej istotne?

3. Prognozowanie popytu na energię elektryczną – 6 miesięcy

 • Czy PKB jest dobrym mnożnikiem prognostycznym popytu na energię elektryczną?
 • Dane historyczne i trendy w prognozach popytu
 • Zjawiska i tendencje nieilościowe i ich wpływ na popyt
 • Elastyczność cenowa popytu i jej wpływ na ceny energii
 • Case study – prognozowanie popytu na energię elektryczną w okresie 6 miesięcy dla każdego miesiąca – prognozy maks. i minimalnego poziomu mocy

4. Podaż energii elektrycznej – metodologia prognozowania – 6 miesięcy

 • Case study – planowanie mocy i generacji w poniższych źródłach:
  a) wiatr na ladzie
  b) fotowoltaika
  c) moce konwencjonalne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne źródła
 • „Merit order” – czy działa i czy wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce?
 • Case study – obliczenia:
  a) koszty krańcowe źródła konwencjonalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny
  b) koszty uśrednione (LCOE) źródła OZE – wiatr on-shore, instalacje PV
 • Wpływ importu na podaż energii w Polsce
 • Rola cen uprawnień do emisji Co2 i ich wpływ na kształtowanie się cen na rynku SPOT

5. Elastyczność cenowa popytu i podaży dla energii elektrycznej – case study

 • Co to jest i jak policzyć elastyczność cenową popytu?
 • Co to jest elastyczność cenowa podaży i jej korelacja z kosztami krańcowymi?
 • Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym a ceny na rynkach europejskich i rynkach światowych

6. Case Study – prognozowanie miesięcznych cen energii elektrycznej w horyzoncie 6 miesięcy

 • Prognoza popytu – zużycia energii elektrycznej – perspektywa 12 miesięcy
  a) dane historyczne i trendy krótkoterminowe
  b) wpływ generacji prosumenckiej ze źródeł PV na poziom popytu
 • Prognoza podaży dla źródeł – perspektywa 6 miesięcy:
  a) fotowoltaika
  b) lądowe farmy wiatrowe
 • Prognoza cen głównych surowców energetycznych i ich wpływ na koszty wytworzenia w źródłach na:
  a) węgiel kamienny
  b) gaz ziemny
  c) uprawnienia do emisji CO2
 • Prognoza głównego mnożnik cen na rynku SPOT
 • Sporządzenie prognozy dla hurtowych cen miesięcznych energii elektrycznej w horyzoncie 6 następujących po szkoleniu miesięcy – odniesienie do średniomiesięcznego indeksu TGeBASE WA-M

7. Podsumowanie i dyskusja

 • Podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
 • Wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia
 • Możliwość wykorzystania metodologii prognoz rynku SPOT do prognoz długoterminowych cen energii elektrycznej

 

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia!

Zarządzanie Energią Elektryczną – strategie zakupowe i strategie wytwórcze  – szkolenie online 26.04.2023 i 24.05.2023; szkolenie stacjonarne w Warszawie 17.05.2023

Szczegóły szkolenia: https://doradcapv.pl/fotowoltaika/zarzadzanie-energia-elektryczna-w-firmie-strategie-zakupowe-i-strategie-wytworcze-szkolenie/

TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy – szkolenie online 25.04.2023 i 7.06.2023; szkolenie stacjonarne w Warszawie 31.05.2023
Szczegóły szkolenia: https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-tge-towarowa-gielda-energii-ceny-trendy-prognozy/

 

Prowadzący:

Tomasz Falkowicz – specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii oraz instalacji wodorowych.

Dla przemysłu realizuje projekty m.in. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”. Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model PEF-TGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz PEF-TGeBASE_WA-M dla prognoz miesięcznych.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii, jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej, m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

 

Opcje promocyjne !!!

1. Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu.

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%.

 

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany