37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 7. OZE POWER: Podsumowanie

37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 7. OZE POWER: Podsumowanie

W dniach 13-14 kwietnia 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyła się 37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 7. OZE POWER. Prawie pół tysiąca uczestników wysłuchało merytorycznych debat i wystąpień liderów sektora, którzy poruszyli najbardziej aktualne tematy związane z polską energetyką.

Uroczystego otwarcia 37. edycji Konferencji dokonali Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER oraz Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE POWER. Następnie przemówienie wygłosił Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Gość Honorowy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Potwierdzeniem tego, że Konferencja EuroPOWER jest tym miejscem, gdzie dokonują się najważniejsze wydarzenia związane z polskim systemem elektroenergetycznym było, w ubiegłym roku, (…) uroczyste podpisanie Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybycyjnych Energii Elektrycznej.

Potrzebne są nie tylko śmiałe wizje, śmiałe idee, które będziemy wygłaszać, ale potrzebne jest aktywne działanie, nie możemy przemilczeć pewnych rzeczy, bo to jest odpowiedzialność za polską gospodarkę, za rozwój procesów związany z budowaniem łańcuchów wartości, z bezpieczeństwem energetycznym i ostatecznie z bezpieczeństwem polskiego społeczeństwa – zaznaczył wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Myśl przewodnią dla debaty inauguracyjnej stanowiło spojrzenie makro na zapewnienie bezpiecznej i czystej energii dla Polski. Eksperci dyskutowali m.in. na temat filarów transformacji energetycznej – Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z perspektywą do 2050 r., wpływie wojny w Ukrainie na kształt procesów transformacyjnych w Polsce na tle Europy, przyszłości gazu oraz efektywności energetycznej w dobie kryzysu.

Kolejnym ważnym zagadnieniem stało się przygotowanie infrastruktury energetycznej pod rozwój OZE oraz Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych polskiej energetyki. Prelegenci poruszyli wątki dotyczące m.in. magazynów energii jako kluczowego elementu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, zarządzania danymi, przyspieszenia digitalizacji sieci, przyspieszenia planowania inwestycji w sieci dystrybucyjne i ich finansowanie.

Podczas bloku poświęconego pobudzaniu digitalizacji w energetyce przeanalizowane zostały kwestie związane z nowymi technologiami w energetyce, rozwojem digitalizacji a ograniczeniem emisji, barierami w digitalizacji energetyki, roli regulatora i jego wpływ na przebieg procesu cyfryzacji. Uczestnicy poznali również praktyczne przykłady zastosowania technologii w sektorze energetycznym. Następnie eksperci skupili się na zagadnieniach dotyczących perspektyw i barier w rozwoju OZE w Polsce m.in. na potencjale społecznym i gospodarczym OZE, nowelizacji ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, optymalizacji istniejących inwestycji OZE w celu zwiększenia efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej oraz digitalizacji sektora OZE.

Dzień drugi Konferencji otwarty został debatą na temat efektywnego finansowania transformacji energetycznej. Prelegenci dyskutowali m.in. o finansowaniu inwestycji w OZE, bankowalnych projektach energetycznych, niezbędnych  reformach systemu finansowania projektów dekarboniacyjnych oraz strategiach instytucji finansowych.

Poruszono tematy związane z wpływem koncepcji ESG na dążenie do zrównoważonego miksu energetycznego Polski – ESG  jako kluczowy element transformacji sektora energetycznego, audytowalność danych niefinansowych, gospodarka w obiegu zamkniętym, nowe pomysły na rozwój polskiego przemysłu i gospodarki, cyfryzacja łańcucha dostaw oraz cyfrowe powiązanie między konsumpcją, a produkcją energii.

W ramach panelu „Jak zrealizować ambitne plany stworzenia sektora energetyki jądrowej w Polsce?” prelegenci pochylili się nad obszarem atomu i jego kluczowej roli w modernizacji krajowej energetyki. Skomentowane zostały bezpieczeństwo, środowisko, system licencji oraz budowa zaplecza inżynierskiego dla dużego atomu oraz małe i mikroreaktory jądrowe. Nie zabrakło dyskusji w zakresie potencjału biogazu i biometanu.

W gronie prelegentów 37. EuroPOWER & 7. OZE POWER wystąpili m.in.:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Gość Honorowy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • dr Grzegorz  Czelej, Senator RP, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i OZE
 • Artur Warzocha, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON Polska Energia
 • Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu, Grenevia
 • Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu, Iron Mountain
 • Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Magdalena Dziewguć, Country Manager, Google Cloud Poland
 • Radosław Pobol, Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.
 • Jan Frania, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja
 • Szymon Ferens, Wiceprezes zarządu, PGE Systemy
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektorka Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, Westinghouse Electric Poland
 • Dawid Jackiewicz, Wiceprezes, Orlen Synthos Green Energy
 • Maciej Mróz, Wiceprezes Zarządu, TAURON Zielona Energia
 • dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezeska Zarządu, Forum Energii

Pełna lista prelegentów na: konferencjaeuropower.pl/europower/prelegenci/

Partnerzy Strategiczni: Alseva, Assecco, Atende, BGK, Citrix, Google Cloud, Grenevia, Iron Mountain, Limitless Technologies, PFR

Partnerzy: ABB, Apator, Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Pekao SA, Brysiewicz Bokina Sakławski, EDP Renewables, Fortinet, GFT, IFS, Inplus, PKN Orlen, Państwowy Instytut Geologiczny – Polski Instytut Badawczy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, SAP, Sygnity, Westinghouse, Wind Audit, WiseEuropa, Abak, Profescapital

Sponsor: Energy5

Partner Merytoryczny: PWC

Strategiczni Patroni Medialni: Biznes Alert, Energetyka 24

Główny Patronat Medialny, Partner Relacji: Gramwzielone.pl

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją 37. EuroPOWER & 7. OZE POWER.

artykuł sponsorowany