Najnowsze zmiany na rynku OZE – szkolenia on-line i stacjonarnie w Warszawie

Najnowsze zmiany na rynku OZE – szkolenia on-line i stacjonarnie w Warszawie
Pixabay

Do Sejmu wpłynął nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przewiduje duże zmiany regulacyjne i systemowe na rynku OZE. Zapraszamy na dwa szkolenia jedno on-line już 19 maja 2023 r. a drugie stacjonarne w Warszawie 24 maja 2024 r.

1) Szkolenie on-line:

Kolejna nowela ustawy OZE – czas na biometan, biowodór, klastry i wsparcie operacyjne
Termin: 19 maja 2023 r.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu jeden książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii – związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych.

Szczegółowy program i rejestracja na stronie organizatora >>

2) Szkolenie stacjonarne w Warszawie:

Nowe zmiany na rynku odnawialnych źródeł energii   
Termin: 24 maja 2023 r.

Prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia.

Szczegółowy program i rejestracja na stronie organizatora >>

Programy szkoleń

1) Szkolenie on-line:
Kolejna nowela ustawy OZE – czas na biometan, biowodór, klastry i wsparcie operacyjne
19 maja 2023 r.

1) Program
8.30 – 9.00 Logowanie uczestników
9.00 – 9.20 Wprowadzenie i podstawy prawne:
A. Ustawy:
– Ustawa OZE
– Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 8 maja 2023 r. w tym z komisji prawniczej z 23 marca 2023 r.
B. Kierunki zmian uOZE – dyrektywy pakietu zimowego – sygnalizacja:
– Dyrektywa RED II 2018/2001 i Rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt rynku OZE:
i. Redysponowanie jednostkami OZE,
ii. Usługi elastyczności – co to jest? – regulacje europejskie a prawo krajowe.
9.20 – 11.00 Nowości w obszarze paliw rodzajów instalacji i rozpoczynania działalności:
a) Biometan,
b) Wodór odnawialny,
c) Energia otoczenia,
d) Hybrydowa instalacja OZE – nowe podejście – współdzielenie przyłącza,
e) Instalacja OZE – kolejne zmiany,
f) Prosument lokatorski,
g) Spółdzielnia energetyczna – dalsze sprecyzowania,
h) Modernizacja,
i) Moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE,
j) Partnerski handel energią z OZE, w tym zakres umów z uPe (+29),
k) Rozpoczęcie i zakończenie modernizacji
l) Nowy zakres działalności rejestrowanej – wytwarzanie biogazu i biometanu – zakres obowiązku, zasady wpisu i wykreślania z rejestru,
m) Zasady funkcjonowania nowego klastra energii:
• porozumienie klastra energii,
• koordynator klastra,
• obszar działania,
• rejestr klastrów,
• obowiązki OSD,
• obowiązki sprzedawcy,
• zakres działania klastra – obszary  ograniczania obciążenia szczytowego,
• zwolnienia z obowiązków klastrów energii (+184k),
• zasady rozliczania klastra energii,
n) zmiany w obszarze spółdzielni energetycznej,
o) zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej.
11.00 – 11.15 przerwa
11.15 – 14.30 Nowości w systemach wsparcia:
a) Świadectwa pochodzenia i obowiązek zakupu energii – zmiany:
• Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE – nowości,
• Świadectwa pochodzenia – bez świadectw biogazu rolniczego?,
• Zmiany w obszarze rozliczenia obowiązku,
• Zakres nowych uprawnień ministra właściwego ds. energii – rozporządzenia.
• Zakres rozdzielności systemów wsparcia.
b) System aukcyjny – zakres przyjętych zmian:
• prekwalifikacja – zmiany
• kolejność aukcji,
• nowe podejście do „wieku urządzeń”,
• modernizacja a udział w aukcji – nowe rozwiązania, nowa długość wsparcia,
• współczynniki korekcyjne do cen referencyjnych,
• zmiany w obszarze oferty aukcyjne,
• wielokrotne aktualizacje oferty po wygraniu aukcji,
• aukcje na wsparcie operacyjne – po zakończeniu okresów wsparcia – zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady przeprowadzenia, uprawnienia do pokrycia ujemnego salda, zasady rozliczenia obowiązku sprzedaży oraz ustalania cen referencyjnych,
• zmiany w obszarze kontroli w systemie aukcyjnym,
• zmiany w obszarze rozliczenia ujemnego salda,
• przepisy przejściowe (23).
c) Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie biometanu w instalacjach OZE:
· stała cena zakupu dla biometnau,
· zakres obowiązków wytwórcy biometanu w celu uzyskania wsparcia,
· obowiązki  PURE a stała cena dla biometanu,
· okres wsparcia,
· stała cena a wsparcie inwestycyjne,
d) System stałej ceny lub premii – zmiany- „wsparcie po okresie wsparcia”:
• zmiany przedmiotowe FiP,
• zmiana mocy zainstalowanej a wsparcie,
• wsparcie FiT lub FiP a instalacje nowe i modernizowane (zasady modernizacji),
• stała cena – zakres zmian,
• zamiany w okresie wsparcia,
• przepadek zabezpieczenia – warunki,
• sprzedaż FiP po upływie okresów wsparcia, nowe uprawnienie nowe deklaracje,
• możliwość ograniczenia mocy instalacji korzystających z wydłużonego FiP.
• Poziom stałej ceny zakupu wydłużonego FiP.
13.15 – 14.00 przerwa
14.30 – 14.45 Zmiany w obszarze zakupu ciepła odnawialnego oraz odbioru biogazu „przez sieć gazową”.
14.45 – 15.20 Najistotniejsze zmiany w obszarze gwarancji pochodzenia.
15.20 – 15.30 Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii.
15.30 – 15.45 Zmiany w obszarze kar.
15.45 – 16.00 Wejście w życie i jego odroczenia – decyzja komisji.
16:00 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie warsztatów.
* Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym

Rejestracja na stronie organizatora >>

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Szkolenie stacjonarne w Warszawie:
Nowe zmiany na rynku odnawialnych źródeł energii   
24 maja 2023 r.

Program
8.30-9.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.30-10.00 Nowe uregulowania w obszarze instalacji oze, modernizacji instalacji oze, hybrydowych instalacji oze;
10.00-10.30 Instalacja oze a magazynowanie energii – zasady funkcjonowania i rozliczeń;
10.30-11.00 Umowy PPA instalacji oze – nowy obowiązek;
11.00-11.15 Przerwa na kawę
11.15-11.40 Zmiany przedmiotowe odnawialnych źródeł energii: zmiany w obszarze instalacji biogazowych, biometanowych oraz biogazowni rolniczych oraz wymogi ich funkcjonowania rynku;
11.40-12.00 Zmiany w zakresie energetyki prosumenckiej;
12.00-12.20 Nowe otoczenie regulacyjne klastrów energii i spółdzielni energetycznych – rozwój społeczności energetycznych;
12.20-12.40 Zmiany ułatwiające przyłączenia do sieci;
12.40-13.00 Pomoc inwestycyjna i systemy wsparcia;
13.00-13.45 Lunch
13.45-14.10 Zmiany w systemach FIT/FIP oraz systemu aukcyjnego
14.10-14.40 Gwarancje pochodzenia – nowe regulacje;
14.40-15.00 Obowiązek zakupu ciepła lub chłodu wytworzonego w przyłączonych do sieci ciepłowniczej instalacji OZE
15.00-15.30 Kary pieniężne proponuje szkolenie
15.30-16.00 Podsumowanie, dyskusje, możliwość zadawania pytań, zakończenie i rozdanie certyfikatów

Rejestracja na stronie organizatora >>

Kontakt i rejestracja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany