Czołowy wykonawca inwestycji OZE w Polsce notuje stratę

Czołowy wykonawca inwestycji OZE w Polsce notuje stratę
Onde

Spółka Onde, która należy do największych wykonawców elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce, w pierwszym kwartale 2023 roku był na wyraźnym minusie. Firma z grupy Erbud w pierwszych miesiącach br. zanotowała jednocześnie wyraźny wzrost zamówień.  

W raporcie za pierwszy kwartał 2023 roku Onde poinformowało o wypracowaniu za ten okres przychodów na poziomie 182,7 mln zł. To wynik lepszy od zanotowanego w analogicznym okresie zeszłego roku o 2,1 proc.

Wyłącznie segment budownictwa OZE wypracował 134,2 mln zł przychodów, co było wynikiem o 2,3 proc. słabszym niż wypracowany przed rokiem.

REKLAMA

O ile w pierwszym kwartale 2022 roku Onde miało 16 tys. zł zysku netto, to w pierwszym kwartale bieżącego roku spółka odnotowała aż 4,92 mln zł straty netto.

Wśród czynników, które wpłynęły na wyniki finansowe za pierwszy kwartał br., Onde wymienia utrzymującą się presję inflacyjną w zakresie materiałów budowlanych, kosztów pracy czy finansowania, która negatywnie wpłynęła zwłaszcza na realizację kontraktów podpisanych przed wzrostem kosztów.

Grupa miała już wynegocjować z niektórymi kontrahentami waloryzację części kontraktów i ma prowadzić w tym zakresie dalsze rozmowy.

Wzrost zamówień

W pierwszym kwartale 2023 r. Onde zwiększyło portfel zamówień, zawierając w tym czasie kontrakty o łącznej wartości wskazanej w umowach 170,6 mln zł oraz 30,4 mln euro (tj. około 143,2 mln zł) – czyli łącznie około 313,8 mln zł. W tym czasie Onde zawarło m.in. swój drugi kontrakt na realizację inwestycji OZE na rynku litewskim. Pierwsze przychody z tego kontraktu zostały już zaksięgowane.

Portfel zamówień spółki na koniec pierwszego kwartału br. był wyższy o 55 mln zł (6,5%) niż na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Już po zakończeniu pierwszego kwartału – w kwietniu – Onde zawarło kontrakt warty aż 96,4 mln zł, który dotyczy budowy czterech farm fotowoltaicznych i który ma zostać zrealizowany do maja 2025 r.

REKLAMA

Własne projekty na sprzedaż

W przyszłości Onde oczekuje pozytywnego wpływu na wyniki projektów OZE realizowanych na własny rachunek. Strategia Grupy zakłada dalsze nabywanie i rozwijanie projektów farm fotowoltaicznych w celu ich odsprzedaży lub pozostawienie części realizowanych projektów w Grupie i sprzedaży wytworzonej w nich energii.

Na koniec marca br. Onde rozwijało projekty OZE o łącznej mocy około 788 MW, z czego ok. 69 MW to projekty wiatrowe.

Obecnie najbliżej uruchomienia jest farma fotowoltaiczna „Cyranka” o mocy 18 MW, w przypadku której miał już rozpocząć się rozruch produkcji energii. Dalsze losy tej inwestycji nie są przesądzone. Spółka liczy na marżę deweloperską związaną z potencjalną sprzedażą tego projektu lub na czerpanie korzyści ze sprzedaży energii elektrycznej.

W planach Onde w zakresie fotowoltaiki jest także realizacją projektu „Serby” o mocy 80 MW posiadającego gwarancje sprzedaży energii w systemie aukcyjnym.

Kolejne 129 MW, z czego 69 MW to projekty farm wiatrowych, to inwestycje z projektem i pozwoleniem na budowę. Dalsze około 205 MW to projekty z warunkami przyłączeniowymi i około 355 MW z wnioskiem o ich uzyskanie.

Warunki przyłączenia coraz większym ryzykiem

Komentując sytuację dotyczącą budowy portfela własnych elektrowni OZE, Onde zwraca uwagę na wzrost ryzyka wynikającego z nieotrzymania warunków przyłączeniowych dla kolejnych projektów.

W tej sytuacji Onde chce się skupić na akwizycji bardziej zaawansowanych projektów OZE, które mają co najmniej uzyskane warunki przyłączeniowe. Jak podkreśla spółka, nabycie takich projektów co do zasady jest droższe, jednak niesie za sobą istotnie niższe ryzyko.

Jednocześnie w zakresie budowy portfela własnych projektów OZE Onde rozważa pozyskanie partnera strategicznego, z którym może utworzyć joint venture. Na razie nie podjęto w tym zakresie żadnych decyzji.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.