NCBR udostępnił Symulator Systemu Energetycznego w oparciu o OZE

NCBR udostępnił Symulator Systemu Energetycznego w oparciu o OZE
NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło internetową platformę o nazwie Symulator Systemu Energetycznego w oparciu o OZE. Jej użytkownik może prognozować rozwój miksu energetycznego Polski i sytuacji w krajowym miksie energetycznym z uwzględnieniem m.in. magazynów energii czy produkcji wodoru.

Symulator Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ma pozwalać każdemu użytkownikowi na łatwe modelowanie rozwoju krajowego miksu energetycznego bazującego na odnawialnych źródłach energii (OZE) i badanie zależności i proporcji na podstawie wprowadzanych danych. Celem narzędzia nazwanego Symulator Systemu Energetycznego w oparciu o OZE jest analiza bilansu energetycznego produkcji energii i jej wykorzystania. Nie zakłada on natomiast analizy aspektów sieciowych, czyli konfiguracji i topologii samego systemu – np. analizy, czy system ma być scentralizowany z dużymi elektrowniami jądrowymi oraz farmami wiatrowymi i PV, czy też ma być to system bazujący na lokalnych rozproszonych źródłach energii.

Symulacje udostępnione przez NCBR bazują na danych pogodowych z lat 2021–2022. Na ich podstawie generowane są profile pracy OZE oraz zapotrzebowania na ogrzewanie.

REKLAMA

Jak zapewnia NCBR, korzystanie z nowego narzędzia powinno pomóc w identyfikacji potrzeb i wyzwań energetycznych oraz innowacji niezbędnych do realizacji transformacji energetycznej. Autorzy aplikacji zaznaczają, że jest ona otwarta na wprowadzanie zmian, ulepszeń i rozwój nowych funkcjonalności.

W symulatorze znalazło się kilka sekcji, w których można przyjmować określone parametry. W sekcji „Źródła energii” można zdefiniować moc bezemisyjnych źródeł: turbin wiatrowych na morzu i lądzie, instalacji fotowoltaicznych i elektrowni jądrowych. Dodatkowo prezentowana jest również obliczona przez symulator maksymalna potrzebna moc uzupełniających ich pracę źródeł dyspozycyjnych. Z kolei sekcja „Zapotrzebowanie” pozwala określić zapotrzebowanie na energię elektryczną dla różnych sektorów gospodarki jako procent zapotrzebowania obecnego. Można również określić udział pomp ciepła w całym zapotrzebowaniu na ciepło w Polsce.

Magazyny energii i wodór

Eksperci NCBR uwzględnili ponadto sekcję „Magazynowanie”, w której umożliwiono zdefiniowanie pojemności magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła. W aplikacji widoczna jest suma pojemności magazynów różnych typów.

W sekcji „Wodór (H2)” można zdefiniować moc elektrolizerów zasilanych nadwyżkami energii pozostającej po zaspokojeniu innych potrzeb oraz zapotrzebowanie na prąd do produkcji wodoru w elektrolizie w różnych sektorach, w których będzie on grał istotną rolę. Z wodorem związana jest także sekcja „Elektroliza H₂”, w której można określić ilość energii elektrycznej wykorzystywanej do elektrolizy, ilość energii elektrycznej do elektrolizy wymaganej do zapewnienia produkcji zadeklarowanej ilości wodoru oraz bilans.

REKLAMA

Z kolei w zakładce „Źródła dyspozycyjne” prezentowane jest zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł dyspozycyjnych (w TWh) oraz ilość metanu (w mld m3) potrzebnego jako paliwo w przypadku elektrowni gazowych zasilanych metanem.

Trzy warianty bilansu

Użytkownik aplikacji przygotowanej przez NCBR może także określić całkowity bilans systemu elektroenergetycznego w skali roku. W tej sekcji prezentowane są proporcje czasu w roku z podziałem na trzy przypadki dostarczania energii elektrycznej, tj. gdy:

  • do zaspokojenia zapotrzebowania wystarczają same wiatraki, fotowoltaika i elektrownie jądrowe, mamy do czynienia z nadprodukcją energii,
  • system korzysta z energii zgromadzonej w magazynach energii elektrycznej,
  • do zbilansowania systemu konieczne jest działanie źródeł dyspozycyjnych.

W tej sekcji znajdują się informacje na temat kosztów inwestycji w źródła energii, magazyny i elektrolizery, a także na temat LCOE (ang. Levelized Cost of Electricity), czyli uśrednionego kosztu netto wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownię w okresie jej życia.

W symulatorze dostępne są wykresy pracy systemu elektroenergetycznego godzina po godzinie. Użytkownik może wybrać wykresy ilustrujące zmiany zapotrzebowania, zmiany produkcji energii oraz stan zapełnienia magazynów prądu i ciepła.

Narzędzie dostępne jest na stronie NCBR pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.