Fotowoltaika w świetle zmian w ustawie o OZE, cable pooling, linia bezpośrednia

Fotowoltaika w świetle zmian w ustawie o OZE, cable pooling, linia bezpośrednia
Pixabay - Samuel Faber

Zapraszamy na szkolenie: Dewelopment projektów fotowoltaicznych. Projekty fotowoltaiczne w świetle zmian w ustawach o OZE, o planowaniu przestrzennym, cable pooling – najnowsze zmiany i wymagania, które odbędzie się dnia 11 sierpnia 2023 r.

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:

Dewelopment projektów fotowoltaicznych.
Projekty fotowoltaiczne w świetle zmian w ustawach o OZE, o planowaniu przestrzennym, cable pooling – najnowsze zmiany i wymagania

11 sierpnia 2023 r.

Warsztaty poświęcone są przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych, przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off-site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzające energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on-site). Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji stosowane są odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces dewelopmentu tych projektów. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, regulacjami prawnymi wyznaczającymi proces dewelopmentu, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami.

Program:

8.45-9.00 Logowanie uczestników
9.00-10.00 Dwa możliwe rodzaje instalacji PV – on-site i off-site
– projekty on-site – przyłączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii
– projekty off-site – przyłączone do sieci dystrybucyjnej
– odrębne uregulowania prawne i regulacyjne (ograniczenia) dla obu rodzajów instalacji PV – co różni oba rodzaje projektów,
10.00-11.00 Instalacje PV w modelu rynku energii
– sprzedaż energii z instalacji off-site – sposób sprzedaży, koszty i przychody; rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii (z uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji wynikających ze zniesienia obliga giełdowego oraz zmian reguł rynku bilansującego)
– sprzedaż energii z instalacji on-site – koszty i przychody, kalkulacja korzyści z tytułu budowy instalacji on-site (koszty dystrybucji, akcyza, koszty kolorowych certyfikatów); rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii
– instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia (tylko off site)
– instalacje fotowoltaiczne jako element spółdzielni/klastrów (spodziewane zmiany)
– instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim (dla prowadzących działalność gospodarczą)
11.00-11.10 Przerwa
11.10-12.10 Proces dewelopmentu instalacji PV off-site
– decyzja lokalizacyjna – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego vs warunki zabudowy – ograniczenia, wpływ na proces dewelopmentu
– zabezpieczenie praw do gruntu – powierzchnia potrzebna do realizacji projektu, klasa ziemi, odrolnienia, forma prawna zabezpieczenia praw do gruntu (zakup ziemi czy jej dzierżawa), ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – wystąpienie o decyzję lokalizacyjną (w obu wariantach istnienia planu i braku planu; właściwe organy, potrzebne dokumenty, rodzaj projektu technicznego niezbędnego na tym etapie, czas trwania)
– wystąpienie o decyzję środowiskową – czy potrzeba sporządzać raport oddziaływania na środowisko? Właściwe organy, potrzebne dokumenty, czas trwania;
– uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci– właściwi operatorzy sieci, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, koszty (zaliczki na poczet przyłączenia oraz opłaty);
– uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwe organy, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty (w tym projekt budowlany), uzgodnienia z innymi organami oraz podmiotami;
– koncesja na wytwarzanie energii – kogo dotyczy? Właściwy organ, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, konsekwencje nieuzyskania koncesji, prawo do wytwarzania energii bez koncesji
– szczególne wymogi dla instalacji PV by mogła wystartować w aukcji
12.10-13.45 Proces dewelopmentu instalacji PV on-site – różnice w stosunku od instalacji off-site
– Co rozumiemy pod pojęciem instalacji on-site z punktu widzenia procesu dewelopmentu – czy potrzebna decyzja lokalizacyjna, czy potrzebna decyzja środowiskowa itd.
– Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są niezbędne, kto występuje
– Koncesja na wytwarzanie energii – czy niezbędna, kto występuje
– Budowa instalacji on-site – formalne wymogi
13.45-14.15 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 2 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzacy:

Grzegorz Skarżyński
Na rynku zielonej energii w Polsce od ponad 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego w 2005. Od 16 lat partner w Tundra Advisory, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW, a obecnie za współprace przy rozwoju projektów wiatrowych z Renewable Power Capital, fotowoltaicznych z FRV oraz CPPA dla odbiorców przemysłowych z Allight Energy. Ekspert ReSource Poland – organizacji propagującej umowy CPPA. Absolwent SGH

Przemysław Kałek
Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

 

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon (link)

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

 

artykuł sponsorowany