Firma z Opola z dotacją na produkcję zielonego ciepła

Firma z Opola z dotacją na produkcję zielonego ciepła
ECO SA

Opolska firma jako jedyna spółka ciepłownicza w Polsce znalazła się wśród zwycięzców konkursu w unijnym projekcie SET_HEAT. Umowa, którą właśnie podpisała, gwarantuje pozyskanie przeszło 1,5 mln euro dofinansowania na działania związane z dekarbonizacją systemów ciepłowniczych.

W konkursie finansowanym z tzw. programu LIFE do podziału na cztery zwycięskie konsorcja z całej Europy przeznaczono 6 mln euro. Pozyskane środki pozwolą rozwinąć prace projektowe i badawcze, które umożliwią inwestycje w dekarbonizację systemów ciepłowniczych i produkcję „zielonego” ciepła.

Podstawowym wymogiem aplikowania o środki w projekcie SET_HEAT było utworzenie konsorcjum i pozyskanie do niego partnerów z co najmniej trzech różnych krajów UE. Wśród partnerów powinny znaleźć się ośrodki naukowe i jednostki przemysłowe z branży ciepłowniczej. Musiały one wnieść do projektu swoje wybrane systemy ciepłownicze. Ostatecznie w skład konsorcjum weszło 11 partnerów. Z polskich firm obok ECO znalazły się: Politechnika Śląska (lider projektu), Politechnika Opolska i firma Kelvin. Pozostałymi partnerami konsorcjum są jednostki naukowe i firmy z branży ciepłowniczej z Danii, Chorwacji, Rumunii i Litwy.

REKLAMA

W ramach budżetu LIFE 2021-2027 w podprogramie CET (Clean Energy Transition) ogłoszono konkurs LIFE-2022-CET-DH pod nazwą: „Wprowadzanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego lub pochodzącego z odnawialnych źródeł energii do wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych” – mówi Joanna Moczko-Król dyrektor ds. innowacji i rozwoju w ECO SA. – W temacie konkursu i jego zakresie dostrzegliśmy realną szansę na pozyskanie środków i sfinansowanie działań, które mogą przybliżyć całą Grupę Kapitałową ECO do dekarbonizacji systemów.

Wyzwania branży ciepłowniczej

Dekarbonizacja ciepłownictwa wymaga jednak znacznych przygotowań zarówno formalnych, technologicznych, jak i finansowych.

– Aplikujemy o kwotę ponad 1,5 mln euro, bo pozyskanie funduszy na realizację zadań, przed którymi stoi cała branża ciepłownicza, to dla nas sprawa priorytetowa – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ECO ds. ekonomicznych. – Transformacja jest konieczna, ale jej realizacja nie powinna nawet w najmniejszym stopniu zagrozić stabilności finansowej naszej branży. Właśnie dlatego korzystamy z każdej możliwości, aby ubiegać się o dostępne środki zewnętrzne.

REKLAMA

Podstawowym celem projektów zgłaszanych w ramach konkursu LIFE-2022-CET-DH jest opracowanie 10-letnich planów inwestycyjnych, które umożliwią przemianę tradycyjnych wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych w systemy efektywne, zgodnie z definicją unijnej dyrektywy EED. Regulacja ta odgrywa kluczową rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Sam projekt SET_HEAT składa się z kilkunastu pakietów roboczych, które dotyczą wielu prac niezbędnych do wykonania w okresie trzech lat jego realizacji, począwszy od identyfikacji potencjału zasobów odnawialnych i ciepła odpadowego, poprzez techniczne analizy możliwych rekonfiguracji i opracowanie studium wykonalności, aż po inżynierię finansową – mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych. – Wiele projektów związanych z dekarbonizacją i zazielenieniem naszych systemów ciepłowniczych jest we wczesnej fazie realizacji lub planowania, a projekt SET_HEAT może odegrać znaczącą rolę w ich dalszym rozwoju.

Po podpisaniu umowy przez pozostałych uczestników konsorcjum z Polski, Danii, Litwy, Chorwacji i Rumunii ruszy kolejny etap projektu SET_HEAT – zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 1 października zaczną się pierwsze prace projektowe.

ECO SA to spółka ciepłownicza będąca częścią powołanej w 2009 roku Grupy Kapitałowej ECO SA. W jej skład wchodzą przedsiębiorstwa ciepłownicze z Opola, Malborka, Kutna, Jeleniej Góry i Tarnobrzega oraz spółki córki: ECO Serwis (zajmuje się realizacją inwestycji i remontów oraz bieżącym utrzymaniem majątku ciepłowniczego), ECO Logistyka (zajmuje się dostawą paliw) i ECO Kogeneracja (buduje i eksploatuje układy wysokosprawnej kogeneracji). ECO SA ma swoje ciepłownicze oddziały eksploatacyjne również w województwie lubuskim i śląskim. W 2023 roku firma obchodzi 25 lat działalności jako spółka akcyjna z większościowym akcjonariatem Gminy Opole, po przekształceniu z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.