REKLAMA
 
REKLAMA

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT – szkolenie on-line

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT – szkolenie on-line
Finansetf

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą ceny energii elektrycznej w 2023 r. i 2024 r.? Zdecydowanie nie! Ale jesteśmy w stanie zaprognozować poziom cen.

Raport prognostyczny SPOT-12M zaprezentujemy na szkoleniu on-line, które odbędzie się 20 lipca i 24 sierpnia:

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r.

Zapraszamy na szkolenia! Sierpniowe szkolenia – w promocyjnej ofercie lipcowej –  rabat 15 proc. przy wpłacie do 25.07.2023 r.

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>

Raport SPOT-12M powstał w konwencji statystyczno-edukacyjnej, gdzie adresat raportu samodzielnie analizuje dane statystyczne dotyczące makrootoczenia ekonomicznego czy głównych czynników rynku energii i samodzielnie jest w stanie ocenić realność założeń i metodykę prognoz.

Prognozujemy miesięczny TGe24 przy użyciu dwóch metod prognostycznych:

  1. Metody mnożnikowo-statystycznej – gdzie wykorzystujemy zależności 2 najistotniejszych czynników w relacji z cenami spotowymi energii elektrycznej, wykorzystując metody statystyczne i elementy uczenia maszynowego
  2. Metody kosztów krańcowych i kosztów uśrednionych (LCOE) levelize cost of elekticity

Nowością w naszej ofercie jest to, że raport jest aktualizowany w tempie kroczącym co miesiąc o dane rzeczywiste, przy zachowaniu długości prognozy 12 lub 6 miesięcy w zależności od wersji SPOT-12M lub SPOT-6M.

Czego w raporcie nie znajdziecie

W Raporcie SPOT-12M nie znajdziecie Państwo typowych komentarzy opisujących to co przedstawiają dane statystyczne zamieszczone na wykresach czy w tabelach. Raport jest tak skonstruowany aby adresat samodzielnie analizował na podstawie danych rzeczywistych czy prognozy dalsze są realne i prawdopodobne.

Program

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie

– Rynek energii elektrycznej w Polsce i jego 4 segmenty – analiza sytuacji bieżącej

– Rynek energii elektrycznej w Europie, a rynek krajowy

– Regulacje Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce  dyrektywa OZE, dyrektywa rynkowa

– Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej

– Nord Pool, Epex Spot – export i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii dla rynku krajowego

– Rynek mocy – czy wpływa na hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce

– Rynek SPOT i rynek OTF (terminowy) i ich wzajemne oddziaływania

2. Metodyka prognoz średnioterminowych na rynku SPOT

– metody prognostyczne, doświadczenia krajowe i zagraniczne w dorobku polskiej i europejskiej ekonometrii i statystyki

– 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku SPOT

– mnożniki cenowe cen energii, które najbardziej istotne

3. Prognozowanie popytu na energię elektryczną – 6 miesięcy

– czy PKB jest dobrym mnożnikiem prognostycznym popytu na energię elektryczną

– dane historyczne i trendy w prognozach popytu

– zjawiska i tendencje nieilościowe i ich wpływ na popyt

– elastyczność cenowa popytu i jej wpływ na ceny energii

– case study – prognozowanie popytu na energie elektryczna w okresie 6 miesięcy dla każdego miesiąca prognozy max. i minimalny poziom mocy

4. Podaż energii elektrycznej – metodologia prognozowania – 6 miesięcy

– case study – planowanie mocy i generacji w poniższych źródłach

a) wiatr na ladzie

b) fotowoltaika

c) moce konwencjonalne węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne źródła

– „Merit order” – czy działa i czy wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce

– case study obliczenia

a) koszty krańcowe źródła konwencjonalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny

b) koszty uśrednione (LCOE) źródła OZE – wiatr on-shore, instalacje PV – wpływ importu na podaż energii w Polsce

– rola cen uprawnień do emisji CO2 i ich wpływ na kształtowanie się cen na rynku SPOT

5. Elastyczność cenowa popytu i podaży dla energii elektrycznej – case study

– co to jest i jak policzyć elastyczność cenową popytu

– co to jest elastyczność cenowa podaży i jej korelacja z kosztami krańcowymi

– ceny energii elektrycznej na rynku krajowym a ceny na rynkach europejskich i rynkach światowych

6. Case Study – prognozowanie miesięcznych cen energii elektrycznej w horyzoncie 6 miesięcy

– Prognoza popytu – zużycia energii elektrycznej – perspektywa 12 miesięcy

a) dane historyczne i trendy krótkoterminowe

b) Wpływ generacji prosumenckiej ze źródeł PV na poziom popytu

– Prognoza podaży dla źródeł – perspektywa 6 miesięcy

a) Fotowoltaika

b) Lądowe farmy wiatrowe

– Prognoza cen głównych surowców energetycznych i ich wpływ na koszty wytworzenia w źródłach na

a) węgiel kamienny

b) gaz ziemny

c) uprawnienia do emisji CO2

– Prognoza głównego mnożnik cen na rynku SPOT

– Sporządzenie prognozy dla hurtowych cen miesięcznych energii elektrycznej w horyzoncie 6 następujących po szkoleniu miesiącach – odniesienie do średniomiesięcznego indeksu TGe24

7. Podsumowanie i dyskusja

– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia

– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

– możliwość wykorzystania metodologii prognoz rynku SPOT do prognoz długoterminowych cen energii elektrycznej

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia!

Zarządzanie Energią Elektryczną – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze

Szkolenie on-line: 18 lipca i 22 sierpnia

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>

TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy

Szkolenie on-line: 13 lipca i29 sierpnia

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>

Prowadzący:

Tomasz Falkowicz – specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy instalacji wodorowych.

Dla przemysłu realizuje projekty mi. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”. Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model PEF-TGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz PEF-TGeBASE_WA-M dla prognoz miesięcznych.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!

  • Wydatki na zakup szkolenia – „Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r.” pomniejszają cenę Raportu SPOT-12M lub SPOT-6M.
  • Uczestnicy nabywający 2 szkolenia otrzymają rabat 8 proc. na każde szkolenie w czerwcu i lipcu.
  • Uczestnicy wpłacający 100 proc. kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5 proc. rabatu.
  • Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5 proc. rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8 proc.
  • Wpłaty do 25.07.2023 r. – rabaty do 15 proc.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. +48 601 518 079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA