REMIT, najnowsze zmiany i wymagania – szkolenia stacjonarne w Warszawie

REMIT, najnowsze zmiany i wymagania - szkolenia stacjonarne w Warszawie
Pixabay - Florian Pircher

Zapraszamy na sierpniowe szkolenia i warsztaty praktyczne, które odbędą się w formie stacjonarnej w Warszawie. Zaplanowaliśmy szkolenie Wymagania REMIT dla operatorów, sprzedawców i odbiorców energii i gazu oraz szkolenie REMIT i akty wykonawcze do REMIT. Spotkania prowadzi Daniel Borkowski, radca prawny, wieloletni ekspert praktyk ds. REMIT. 

Szkolenia i warsztaty praktyczne:

1. Wymagania REMIT dla operatorów, sprzedawców i odbiorców energii i gazu
Termin: 22 sierpnia 2023r.

2. REMIT i akty wykonawcze do REMIT
Termin: 31 sierpnia 2023r.

Prowadzący spotkania Daniel Borkowski jest radcą prawnym, wieloletnim ekspertem praktyk ds. REMIT. Specjalizuje się w obszarze doradztwa dla sektora Up-, Mid- i Downstream począwszy od poszukiwania, rozpoznania i wydobycia, przesyłu, magazynowania i importu/sprzedaży gazu ziemnego oraz w obszarach elektroenergetyki w szczególności odnawialnych źródłach energii (OZE) i kogeneracji (CHP) oraz doradztwie regulacyjnym dla przedsiębiorstw energetycznych.

Program:

Wymagania REMIT dla operatorów, sprzedawców i odbiorców energii i gazu

22 sierpnia 2023 r.
8.30-9.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.00-9.45 REMIT i akty wykonawcze do REMIT
– podmioty zobowiązane
– produkty energetyczne
– podstawowe definicje
– zakres obowiązków

9.45-10.30 Zagadnienia regulacyjne obrotu towarowego:
– kontraktu na energię i gaz
– derywaty energetyczne i gazowe
– przepustowość na energię i gazu

10.30-11.15 Czym jest Informacja Wewnętrzna/Istotna
– Informacja wewnętrzna
– Informacja Istotna (fundamentalna)
– Sposób zarządzania informacjami

11.15-11.30 Przerwa na kawę
11.30-12.15 Obowiązki sprawozdawcze i raportowe
– obowiązki raportowe
– obowiązki informacyjne
– terminy wykonania obowiązków

12.15-13.00 Zarządzanie informacjami i przeciwdziałanie manipulacji
– manipulacja i jej próba
– mechanizmy przeciwdziałania manipulacji

13.00-14.00 Lunch
14.00-14.45 Obowiązki w obszarze zawieranych transakcji
– obowiązki podmiotowe
– repozytorium raportowe
– mechanizmy raportowania

14.45-15.20 Kontrole, postępowania wyjaśniające i sankcje:
– przedmiot i ryzyka kontroli i postępowań wyjaśniających
– odpowiedzialność i sankcje za naruszenie przepisów

15.20-16.00 Aktualne wytyczne REMIT i akty wykonawcze do REMIT
– TRUM – wytyczne raportowe
– MoP – wytyczne dla informacji wewnętrznej
– Q&A – kluczowe pytania i odpowiedzi

16.00-16.15 Podsumowanie, dyskusje, rozdanie certyfikatów i zakończenie spotkania

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon (link)

 

REMIT i akty wykonawcze do REMIT

31 sierpnia 2023 r.
8.30-9.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.00-10.30 CEREMP:
– obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku; kto jest zobowiązany do rejestracji?
– konsekwencje braku wykonania obowiązku rejestracji w CEREMP / co, gdy rejestracja w terminie przekraczającym termin wymagany przepisami prawa?
– obowiązek złożenia formularza rejestracyjnego przed zawarciem transakcji (kto i gdzie należy zgłosić dane), krótkie omówienie formularza (art. 9 ust. 4 rozporządzenia 1227/2011) i ew. błędy.

10.30-11.20 Praktyka wykonania obowiązków raportowania transakcji:
– transakcje, gdzie nie ma obowiązku rejestracji,
– raportowanie transakcji na rynku OTC,
– raportowanie zmian transakcji,
– pomyłki w kwalifikacji raportowania transakcji,
– uwagi URE i ACER w zakresie błędów i nieprawidłowości przy raportowaniu.

11.20-11.40 Przerwa na kawę
11.40-13.15 Raportowanie w imieniu klienta:
– warunki, jakie trzeba spełnić (co musi znaleźć się w umowie sprzedaży, aspekty praktyczne porozumienia z Klientem),
– zgłaszanie do TGE czy też nie ma już takiego obowiązku?
– obowiązek archiwizacji dokumentów?

13.15-14.15 Lunch
14.15-15.45 Kontrole przez URE w zakresie REMITu – aspekty praktyczne:
– przygotowanie do kontroli – postępowanie kontrolne – postępowanie wyjaśniające – kary
– kluczowe zagadnienia kontroli (obrót towarowy, zarządzanie informacjami i manipulacje)
– aktualne wytyczne REMIT (TRUM – wytyczne raportowe, MoP – wytyczne dla informacji wewnętrznej, Q&A – kluczowe pytania i odpowiedzi)

15.45-16.15 Podsumowanie, dyskusje, rozdanie certyfikatów i zakończenie spotkania

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon (link)

Prowadzący:

Daniel Borkowski. W swojej dotychczasowej praktyce miał możliwość doradzać przedsiębiorstwom z sektora energetycznego (paliwa, węgiel, gaz, energia) oraz chemicznego. Od 2000 r. pracował w PGNiG i PKN Orlen, Ernst & Young i obecnie jako radca prawny w ramach kancelarii prawnej LEGAL PARTNER. Specjalizuje się w obszarze doradztwa dla sektora Up-, Mid- i Downstream w zakresie zapewnienia zgodność z wymaganiami regulacyjnymi przy prowadzeniu działalności wydobycia, logistyki (przesyłu i dystrybucji, transportu), magazynowania i importu/sprzedaży węglowodorów (ropa, węgiel, gaz, energia, wodór i inne nośniki energii) oraz w obszarach elektroenergetyki w szczególności odnawialnych źródłach energii (OZE) i kogeneracji (CHP). W ramach projektów zielonej transformacji i ESG przygotowuje strategie regulacyjne przy redukcji śladu węglowego uwzględniając przemysł energetyczny i chemiczny. Prowadzi projekty regulacyjne dotyczące REMIT, MIFID, EMIR, MIFIR i MAR. Swoje doświadczenia poszerzył o spojrzenie na inne rynki surowców dzięki nauce na zagranicznych szkoleniach lub uczelniach (Master of Gas Business Management i podyplomowe studia modelowania ekonomicznego i zarządzania dużymi projektami energetycznymi – Delta Energy Institute i Uniwersytet w Groningen, Holandia) oraz handlu nośnikami energii na w ramach The College of Petroleum and Energy Studiem Oxford London Princeton Energy Programme. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia lub uczestniczy jako prelegent w konferencjach dedykowanych szeroko rozumianemu sektorowi energetycznemu. W obszarze szeroko rozumianego sektora energetycznego wykonujemy(aliśmy) projekty dla: regulatora i ministerstw, samorządów oraz podmiotów z państwowych i zagranicznych grupy energetycznych. Szerszy opis projektów zrealizowanych w dla sektora przedstawiamy na stronie www.legalpartner.com.pl.

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany