Klastry energii i korzyści dla społeczności energetycznych

Klastry energii i korzyści dla społeczności energetycznych
Doeko Group

Klastry energii – czym są? Klastry energii – czym są? Czy tego typu rozwiązania są nam potrzebne? Czy nie lepiej trzymać się starych zasad? A może powinniśmy upatrywać szans w społecznościach energetycznych? Tylko co one tak naprawdę wnoszą?

Klastry energii to grupa współpracujących ze sobą lokalnie podmiotów, które zajmują się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem oraz sprzedażą nie tylko energii elektrycznej, ale także ciepła, chłodu i paliw. Celem klastra jest bilansowanie energii poprzez jej wytwarzanie z OZE i zrównoważenie zapotrzebowania jego członków.

Bycie w klastrze gwarantuje korzyści zarówno dla mieszkańców, JST, jak i dla przedsiębiorców.

Mieszkańcy mają możliwość budowy instalacji OZE ze wsparciem dotacyjnym. Mogą się cieszyć również z mniejszych rachunków za energię elektryczną oraz cieplną​. Klastry energii zapewniają JST rozwój gospodarczy dzięki wsparciu dużych inwestorów oraz generują przychody z podatków od inwestycji. Przedsiębiorcy mogą korzystać z dodatkowego wsparcia finansowego na realizację projektów OZE oraz poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Społeczności energetyczne wspólnie dążą do określonego celu, podtrzymują się wzajemnie i uzupełniają. W przypadku klastrów energii odnawialnej działania te mają charakter długofalowy i trwały, zmierzając do zielonej transformacji.

Dzięki współpracy o charakterze regionalnym (np. w ramach spółdzielni energetycznych) poszczególni członkowie mogą skuteczniej i w bardziej elastyczny sposób reagować na potrzeby rynku.

Potencjalne korzyści uczestników klastra w charakterze rozwiązań lokalnych problemów są związane m.in. z niską emisją, rozwojem nowych źródeł energii (tzw. energetyka rozproszona), wzrostem świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych czy tworzeniem wizerunku zielonej gminy. Dodatkowo mogą pojawić się nowe miejsca pracy.

Warto zwrócić uwagę na dofinansowania, które dedykowane są społecznościom energetycznym. Już 12 września rozpoczną się długo oczekiwane nabory w ramach działania B2.2.2 na instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy obejmujące m.in.:

  • analizy techniczne budynków Użyteczności Publicznej pod budowę OZE,
  • dokumentację techniczną (w tym również PFU i audyty energetyczne),
  • analizy potencjału budowy źródeł rozproszonych na potrzeby Gminy oraz Klastrów Energii i Spółdzielni Energetycznych,
  • działania projektowe, biznesplany oraz wiele innych działań,
  • zakładanie i rozwój Społeczności Energetycznych,
  • zatrudnienie personelu merytorycznego.

Wysokość dofinansowania to około 1,5 miliona złotych dla Jednostek Samorządowych i Klastrów Energii oraz około 400 tysięcy złotych dla Spółdzielni Energetycznych – pula to ponad 180 milionów złotych.

Pozyskane fundusze umożliwią skuteczne planowanie, analizę, projektowanie i przygotowanie przedinwestycyjne.

 

artykuł sponsorowany