REKLAMA
 
REKLAMA

OSDn elektryczny i przedsiębiorstwo obrotu – w świetle nowych zmian prawa

OSDn elektryczny i przedsiębiorstwo obrotu - w świetle nowych zmian prawa
Fot. Pixabay - Tumisu

Zapraszamy na szkolenie on-line: OSDn elektryczny i przedsiębiorstwo obrotu – funkcjonowanie w świetle aktualnych zmian prawa, które odbędzie się dnia 21 września 2023 r. Spotkanie poprowadzi dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Szkolenie on-line

OSDn elektryczny i przedsiębiorstwo obrotu – funkcjonowanie w świetle aktualnych zmian prawa

21 września 2023 r.

Program

8:30-9:00 Logowanie uczestników
9:00-9:30 Podstawy prawne funkcjonowania OSDn na rynku energii:
1. Ustawy:
• Prawo energetyczne oraz Nowela uPe z 29 lipca 2023 r.
• Ustawa o OZE w raz z nowelą wersja z 17 sierpnia 2023 r.
2. Rozporządzenia:
• Z 31.05.2023 w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym,
• Z 22.03.2023 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
3. Aktualna struktura rynku energii i planowana struktura rynku.

9:30-11:15 OSDn – zasady funkcjonowania na rynku energii:
1. OSD a OSDn i zamknięty system dystrybucyjny (ZSD):
• OSD a OSDn – elementy wspólne i różnice,
• Możliwość świadczenia usług dystrybucji – decyzja o wyznaczeniu na OSD,
• Wyznaczenie OSDn – a decyzja o ustanowieniu ZSD,
• Nowości w obszarze unbundlingu a OSDn,
• Nowości w obszarze IRiESD,
• Nowości w obszarze ograniczeń.
2. OSDn a wytwórca/sprzedawca i odbiorca na rynku energii – nowe zadania i uprawnienia:
• przyłączanie na zasadach „publicznoprawnych”,
• przyłączanie na zasadach „komercyjnych”,
• ekspertyza wpływu na sieci – kiedy obowiązek sporządzenia i jaki zakres udostępniania,
• minimalny zakres wymagań wniosku o przyłączenie,
• źródło a magazyn – aktualne rozwiązania,
• warunki przyłączenia – terminy i sankcje,
• umowy – nowości:
– przyłączeniowa,
– o przesyłanie/dystrybucję,
• plany rozwoju – zakres jawności,
• wytyczne PURE co do kierunków rozwoju sieci,
• prawo odbiorcy do zgłaszania naruszeń przez OSE.
3. Szczególne zasady i uprawnienia w obszarze przyłączenia:
• szczególne zasady i ułatwienia przyłączania źródeł gazowych i biogazowych,
• hybrydowa instalacja OZE – nowe wymagania współpracy z siecią,
• zakres współpracy OSE i agregatorów,
• zakres ułatwień i współpracy w obszarze przyłączania:
– prosumentów, prosumentów zbiorowych, prosumentów wirtualnych i prosumentów lokatorskich,
– spółdzielni energetycznych,
– klastrów energii,
– obywatelskich społeczności energetycznych i odbiorców aktywnych,
• regulacje nowego rozporządzenia w obszarze przyłączania – zakres współpracy OSDn-OSD,
• nowa linia bezpośrednia a sieć OSDn.

11:00-11:15 Przerwa na kawę
11:15-13:15 OSDn – zasady funkcjonowania na rynku energii c.d.
• Zakres i uprawnienie do redysponowania – zadania OSDn,
• Usługi elastyczności – istota a kompetencje OSDn.

3:15-14:00 Przerwa
14:00-15:30 OSdn jako przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo – zakres zmian w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa obrotu:
1. Nowości w obszarze umów i współpracy z uczestnikami rynku,
2. Zmiana sprzedawcy – nowe rozwiązania,
3. Umowa z ceną dynamiczną – czy dotyczy każdego sprzedawcy,
4. Nowy rodzaj sprzedawcy rezerwowego – a kompetencje i obowiązki OSDn i obrotu,
5. Nowości w obszarze zmiany sprzedawcy.

15:30-16:00 Uprawnienia organu regulacyjnego do interwencji w wykonywanie zadań OSDn, w tym wyniku przygotowanej nowelizacji:
1. Piaskownice regulacyjne – sygnalizacja,
2. Zmiany w obszarze koncesjonowania i taryfowania,
3. Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE – nowy zakres realizacji obowiązków publicznoprawnych,
4. Kary pieniężne a zadania OSDn,
5. Ochrona sądowa.

16.00 Zakończenie szkolenia

Prowadzący

Dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym 19 książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA