REKLAMA
 
REKLAMA

Magazyny energii zostaną dopuszczone do rynku bilansującego

Magazyny energii zostaną dopuszczone do rynku bilansującego
Vattenfall

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe Warunki Dotyczące Bilansowania. Zmiany zakładają między innymi umożliwienie aktywnego udziału magazynów energii w rynku bilansującym.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję częściowo zatwierdzającą nowe Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB), z wyłączeniem punktu 12 „Wycena Rezerwy Operacyjnej”, opracowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Termin wejścia w życie zmienionych WDB ustalono na 14 czerwca 2024 r., uwzględniając konieczność zapewnienia użytkownikom systemu czasu niezbędnego na przygotowanie się do zmian.

Zatwierdzenie Warunków Dotyczących Bilansowania jest kontynuacją reformy rynku bilansującego przewidzianej w Planie Wdrażania, który Polska musiała przygotować jako państwo stosujące mechanizm wsparcia elektrowni w formie rynku mocy. Plan identyfikuje zakłócenia regulacyjne i niedoskonałości rynku oraz możliwości wprowadzenia usprawnień. Przedstawia również listę planowanych reform rynkowych.

REKLAMA

Zmienione WDB w stosunku do obecnie obowiązujących wprowadzają następujące zmiany:

 • nową strukturę podmiotową rynku bilansującego;
 • nową strukturę obiektową rynku bilansującego;
 • nowy katalog usług bilansujących;
 • zgłoszenia danych handlowych i technicznych, w tym wprowadzenie zgłoszeń programów pracy;
 • proces planowania pracy krajowego systemu elektroenergetycznego;
 • zasady uczestniczenia w europejskiej platformie wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych oraz europejskiej platformie dla procesu kompensowania niezbilansowań;
 • rynkowe zasady pozyskiwania mocy bilansujących;
 • rozliczanie rezerwy operacyjnej;
 • zasady wyceny energii bilansującej i niezbilansowania oraz zasady rozliczeń tych energii, w tym okresy rozliczania energii bilansującej oraz niezbilansowania wynoszące 15 minut.

Najnowsza decyzja prezesa URE nie obejmuje zatwierdzenia postanowień dotyczących wyceny rezerwy operacyjnej (pkt 12 WDB). Regulator tłumaczy, że ze względu na złożony charakter zmian i konieczność uwzględnienia przy rozpatrywaniu sprawy wszystkich okoliczności, które mają wpływ na sposób jej rozstrzygnięcia, jeszcze nie zakończono postępowania administracyjnego w tej sprawie.

REKLAMA

Dwuetapowa reforma rynku bilansującego

Reformę rynku bilansującego podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje następujące rozwiązania:

 • umożliwienie aktywnego udziału strony popytowej (DSR) w rynku bilansującym;
 • umożliwienie aktywnego udziału jednostkom wytwórczym niepodlegającym centralnemu dysponowaniu w rynku bilansującym (tzw. jednostki nJWCD);
 • umożliwienie aktywnego udziału magazynów energii w rynku bilansującym;
 • umożliwienie aktualizacji ofert Zintegrowanego Procesu Planowania w maksymalnym możliwym zakresie do czasu zamknięcia bramki dla międzystrefowego rynku dnia bieżącego, z założeniem monitorowania uczestników rynku pod kątem potencjalnych nadużyć na rynku (wykorzystania siły rynkowej);
 • zmianę konwencji znaków na rynku bilansującym, dostosowanie polskiej konwencji znaków do wymagań rozporządzenia 2017/2195 (EBGL);
 • poprawę zasady wyceny i rozliczeń w zakresie zarządzania ograniczeniami (redysponowanie).

Z katalogu usług usunięto:

 • Interwencyjną Rezerwę Zimną – IRZ;
 • Operacyjną Rezerwę Mocy – ORM;
 • Gwarantowany Program Interwencyjny DSR – Gwarantowany IP DSR;
 • Pracę Interwencyjną – PI.

Realizując drugi etap reformy rynku bilansującego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne w połowie tego roku złożyły wniosek o zatwierdzenie projektu WDB i uchylenie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA