REKLAMA
 
REKLAMA

Dolny Śląsk: dotacje na modernizację energetyczną budynków

Dolny Śląsk: dotacje na modernizację energetyczną budynków
Fot. Pixabay - Narupon Promvichai

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Program zakłada m.in. wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych.

Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027) to program regionalny, w ramach którego Polska otrzyma około 76 mld euro. Dolny Śląsk otrzyma kwotę ponad 2,229 mld euro, z czego 1,673 mld euro pochodzi z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+). Dodatkowe 556 mln euro pochodzi z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Pieniądze mają być przeznaczone na intensywny rozwój regionu i dofinansowanie projektów infrastrukturalnych i społecznych.

Dnia 3 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego (ZWD), który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej FEDS 2021-2027, rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie na kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych w ramach FEDS 2021-2027 – Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku – Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (nabór nr: FEDS.02.01-IZ.00-042/23 Województwo Dolnośląskie).

REKLAMA

Wnioski można składać do dnia 7 grudnia 2023 r.

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki samorządu terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST),
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
  • organizacje pozarządowe i LGD prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • podmioty ekonomii społecznej (określone w ustawie o ekonomii społecznej).

Na co dofinansowanie?

W ramach naboru wspierana będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych, tj.:

REKLAMA

  • budynków JST i jednostek organizacyjnych JST;
  • budynków organizacji pozarządowych i LGD prowadzących działalność pożytku publicznego (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz podmiotów ekonomii społecznej (określonych w ustawie o ekonomii społecznej);
  • budynków zamieszkania zbiorowego (przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi, np. internat), z wyłączeniem budynków, w których świadczona jest całodobowa opieka długoterminowa (całodobowe usługi opiekuńcze) w instytucjonalnych formach.

Formy finansowania

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nieobjętych pomocą publiczną/de minimis wynosi 75 proc. wydatków kwalifikowalnych (70 proc. – EFRR, 5 proc. – budżet państwa). Pula środków wynosi 74 280 429 zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji Wnioski o dofinansowanie. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony w aplikacji w dniu rozpoczęcia naboru. Więcej informacji o naborze, regulamin naboru, kryteria wyboru projektów oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Katarzyna Poprawska-Borowiec

katarzyna.borowiec@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA