Strategie zakupowe i sprzedażowe energii elektrycznej w 2024 r. – szkolenie

Strategie zakupowe i sprzedażowe energii elektrycznej w 2024 r. - szkolenie
Fot. Finansetf

Opierając się na podstawowej zasadzie, czy to dotyczącej TGE (towarowej giełdy energii), czy GPW (giełdy papierów wartościowych), kupujemy, kiedy jest tanio, a sprzedajemy, kiedy jest drogo. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy będzie tanio, a kiedy będzie drogo na TGE i jakie będą ceny energii elektrycznej w 2024 r. czy 2025? Zdecydowanie nie, ale jesteśmy w stanie zaprognozować.

Pojęcie strategii zakupowych energii elektrycznej nie powinno nam się kojarzyć tylko i wyłącznie z cenami energii, ale strategie zakupowe powinny również definiować inne elementy działalności firmy, takie jak:

  • konkurencyjność prośrodowiskowa (ślad węglowy CO2 );
  • ciągłość produkcji;
  • strategia prośrodowiskowa, np. gospodarka obiegu zamkniętego.

Ale jak dyskusji o strategii nie zaczynać od cen, jeżeli na rynku, tj. na TGE 2.11.2023 r. cena energii w kontrakcie terminowym tygodniowym BASE_W-45-23 na 45 tydzień 2023 r. wyniosła 385 zł za 1 MWh, a rynek SPOT w listopadzie 2023 r. notuje ceny na poziomie 207–385 zł/MWh.

Niemniej jednak najważniejszym składnikiem strategii zakupowej będzie cenowa przewaga konkurencyjna, czyli cena, za jaką kupimy energię elektryczną. Mając możliwości kupowania energii w ofertach indeksowanych do rynku terminowego OTF i rynku SPOT, możemy naprawdę dużo, pod warunkiem, że dobrze zaprognozujemy ceny na rok 2024 r.

Na OTF możemy kupować kontrakty miesięczne – BASE_M, kwartalne – BASE_Q-1,2,3,4 czy roczne, np. BASY_Y-2024 czy 2025. Brakujący wolumen energii będziemy natomiast uzupełniać na rynku SPOT w oparciu o cenę dzienną, np. TGe24 lub ceny godzinowe w danym dniu.

Strategia zakupowa musi być dostosowana do profilu zużycia w naszej firmie. Rynek energii elektrycznej charakteryzuje się duża zmiennością (nie tylko z uwagi na zmiany formalno-prawne), przede wszystkim zmienia się pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku. Np. dla pewnego profilu zużycia w lutym 30 proc. energii powinniśmy kupić na rynku SPOT a, 70 proc. – w kontraktach, BASE_M1,2,2-24 i BASE_Q-1-24. Natomiast w lipcu strategia powinna być zmieniona i 70 proc. kontraktów należy kupić na rynku SPOT, a 30 proc. – w kontraktach BASE_Q-3-24 czy BASE_M-7,8,9-24.

Kupcy polujący na ujemne ceny energii elektrycznej to łowcy okazji czy wytrawni myśliwi? Dnia 15.10.2023 r. w godzinach 10:00-16:00 znów pojawiły się ujemne ceny energii elektrycznej i z pewnością w 2024 r. takich okazji nie zabraknie. Może powstanie nowe określenie – łowcy ujemnych cen na TGE?

Jak wspomagać decyzje zakupowe lub sprzedażowe energii elektrycznej, mówić będziemy na naszych szkoleniach. Prezentować będziemy nasz model prognostyczny SPOT-12M, w który prognozujemy średniomiesięczne ceny SPOT przy użyciu dwóch metod prognostycznych:

  1. Metody mnożnikowo-statystycznej – gdzie wykorzystujemy zależności dwóch najistotniejszych czynników w relacji z cenami spotowymi energii elektrycznej, stosując metody statystyczne i elementy uczenia maszynowego,
  2. Metody kosztów krańcowych i kosztów uśrednionych – levelize cost of elektricity (LCOE).

Zapraszamy na szkolenia – rabat do 15 proc. przy zakupie dwóch szkoleń

Prognozowanie cen energii elektrycznej w 2024 r. na rynku SPOT – szkolenie online

28 listopada i 14 grudnia

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora (link)

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie
– Rynek energii elektrycznej w Polsce i jego 4 segmenty – analiza sytuacji bieżącej
– Rynek energii elektrycznej w Europie, a rynek krajowy
– Regulacje Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce  dyrektywa OZE, dyrektywa rynkowa
– Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej
– Nord Pool, Epex Spot – export i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii dla rynku krajowego
– Rynek mocy – czy wpływa na hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce
– Rynek SPOT i rynek OTF (terminowy) i ich wzajemne oddziaływania

2. Metodyka prognoz średnioterminowych na rynku SPOT
– metody prognostyczne, doświadczenia krajowe i zagraniczne w dorobku polskiej i europejskiej ekonometrii i statystyki
– 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku SPOT
– mnożniki cenowe cen energii, które najbardziej istotne

3. Prognozowanie popytu na energię elektryczną – 6 miesięcy
– czy PKB jest dobrym mnożnikiem prognostycznym popytu na energię elektryczną
– dane historyczne i trendy w prognozach popytu
– zjawiska i tendencje nieilościowe i ich wpływ na popyt
– elastyczność cenowa popytu i jej wpływ na ceny energii
– case study – prognozowanie popytu na energie elektryczna w okresie 6 miesięcy dla każdego miesiąca prognozy max. i minimalny poziom mocy

4. Podaż energii elektrycznej – metodologia prognozowania – 6 miesięcy
– case study – planowanie mocy i generacji w poniższych źródłach
a) wiatr na lądzie
b) fotowoltaika
c) moce konwencjonalne węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne źródła
– „Merit order” – czy działa i czy wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce – case study obliczenia
a) koszty krańcowe źródła konwencjonalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny
b) koszty uśrednione (LCOE) źródła OZE – wiatr on-shore, instalacje PV
– wpływ importu na podaż energii w Polsce
– rola cen uprawnień do emisji Co2 i ich wpływ na kształtowanie się cen na rynku SPOT

5. Elastyczność cenowa popytu i podaży dla energii elektrycznej – case study
– co to jest i jak policzyć elastyczność cenową popytu
– co to jest elastyczność cenowa podaży i jej korelacja z kosztami krańcowymi
– ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i rynkach światowych

6. Case study – prognozowanie miesięcznych cen energii elektrycznej w horyzoncie 6 miesięcy
– Prognoza popytu – zużycia energii elektrycznej – perspektywa 12 miesięcy
a) dane historyczne i trendy krótkoterminowe
b) wpływ generacji prosumenckiej ze źródeł PV na poziom popytu
– Prognoza podaży dla źródeł – perspektywa 6 miesięcy
a) fotowoltaika
b) lądowe farmy wiatrowe
– Prognoza cen głównych surowców energetycznych i ich wpływ na koszty wytworzenia w źródłach na
a) węgiel kamienny
b) gaz ziemny
c) uprawnienia do emisji CO2
– Prognoza głównego mnożnika cen na rynku SPOT
– Sporządzenie prognozy dla hurtowych cen miesięcznych energii elektrycznej w horyzoncie 6 następujących po szkoleniu miesiącach – odniesienie do średniomiesięcznego indeksu TGe24

7. Podsumowanie i dyskusja
– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia
– możliwość wykorzystania metodologii prognoz rynku SPOT do prognoz długoterminowych cen energii elektrycznej

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia

Opłacalność farm PV, on-shore i magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – szkolenie online

23 listopada i 7 grudnia

Zakres szkolenia na stronie organizatora (link) 

Zarządzanie energią elektryczną w firmie – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze  – szkolenie on-line

30 listopada i 12 grudnia

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora (link) 

TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy – nowe oblicze po 3 kwartałach 2023 r. – szkolenie online

21 listopada i 5 grudnia

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora (link) 

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Działał w przemyśle jako członek zarządu ds. finansowych m.in. w OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A. Od ponad 14 lat związany z branżą energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych: począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), farm wiatrowych on-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii m.in. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do prognoz cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!

  • 15 proc. rabatu przy zakupie 2 szkoleń  lub wpłacie do 14.11.2023 r.,
  • 10 proc. rabatu przy wpłacie na 10 dni przed szkoleniem,
  • uczestnicy wpłacający 100 proc. kwoty inwestycji na pięć dni przed szkoleniem otrzymają 5 proc rabatu.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować:

e-mail: biuro@finansetf.pl
tel. +48 601 518 079
www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany