REKLAMA
 
REKLAMA

Dotacje na OZE i poprawę efektywności energetycznej – nabory wniosków od stycznia

Dotacje na OZE i poprawę efektywności energetycznej - nabory wniosków od stycznia
fot. Pixabay/ulleo

Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej to działania, na które już niedługo będzie można pozyskać dofinansowanie. Skorzystają i przedsiębiorcy, i jednostki administracji publicznej. 

W ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 w tym roku zostaną przeprowadzone kolejne konkursy wspierające rozwój OZE i zwiększanie efektywności energetycznej. Jak informuje portal Cire.pl, start dwóch konkursów w ramach działań FENX.01.01. Efektywność energetyczna oraz FENX.02.02. Rozwój OZE ma się rozpocząć 31 stycznia 2024 r.

Wsparcie dla przedsiębiorstw

W ramach działania FENX.01.01. Efektywność energetyczna o wsparcie będą mogły się ubiegać duże i średnie przedsiębiorstwa, a obejmie ono poprawę efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE.

REKLAMA

Przedmiotem wsparcia mogą być m.in.: modernizacja budynków zakładowych; podniesienie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych; zwiększenie efektywności energetycznej systemu obiegu mediów w zakładzie (np. zimnej lub gorącej wody, sprężonego powietrza lub systemu wentylacji) i ciągów transportowych; zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia; instalacja urządzeń OZE; instalacja urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.

Na wsparcie przewidziano 188 mln zł. Nabór wniosków ma być prowadzony od 31 stycznia do 12 kwietnia 2024 r.

Środki na zabytki i budynki wielorodzinne

Także 31 stycznia 2024 r. mają ruszyć nabory w ramach działania FENX01.01 na poprawę efektywności energetycznej:

  • w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE); nabór ma trwać do 29 marca 2024 r., a przewidziana alokacja wynosi 500 mln zł;
  • wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE); wnioski mają być przyjmowane do 12 kwietnia 2024 r.,  na wsparcie przewidziano 517 mln zł.

W przypadku drugiego rodzaju wsparcia o środki mogą się starać: spółdzielnie mieszkaniowe; Skarb Państwa, spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa prowadzące działalność mieszkaniową oraz podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i Skarbu Państwa/spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa prowadzących działalność mieszkaniową.

Dotacje na wytwarzanie biometanu

W ramach działania FENX.02.02. Rozwój OZE 31 stycznia 2024 r. ruszyć ma konkurs dotyczący następujących inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej; budowy lub rozbudowy OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

W zakresie projektów dotyczących wytwarzania ciepła z OZE wsparcie ma obejmować także różne typy pomp ciepła wykorzystywanych w ciepłownictwie i ogrzewnictwie. Dofinansowanie ma być także przeznaczone na inwestycje w zakresie produkcji wodoru z OZE oraz projekty obejmujące produkcję energii elektrycznej i/lub ciepła z wodoru z OZE.

Beneficjentami wsparcia mogą być w tym wypadku przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa duże oraz małe i średnie), administracja publiczna i jednostki samorządu terytorialnego.

REKLAMA

Na dofinansowanie przewidziano środki w wysokości 300 mln zł. Nabór ma trwać od 31 stycznia do 12 marca 2024 r.

Modernizacja w formule EPC/ESCO

Także w drugim kwartale br. uruchomione zostaną nabory wniosków objęte programem FENX.

Od 15 kwietnia 2024 r. ma się rozpocząć przyjmowanie wniosków w ramach pilotażu w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej realizowanych w formule EPC/ESCO (z udziałem firm ESCO na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej). Aplikacje mogą dotyczyć poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE.

Nabór, realizowany w ramach działania FENX 01.01 Efektywność energetyczna, skierowany będzie do: państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych, administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, w tym szpitali i przychodni, a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych. Potrwa do 24 czerwca 2024 r.

Zakładana alokacja środków wynosi ponad 216 mln zł.

Efektywne sieci ciepłownicze

W ramach działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza 27 maja 2024 r. ma ruszyć nabór wniosków na wsparcie efektywnych sieci ciepłowniczych. Skierowany będzie do przedsiębiorców i inne podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów będących dostawcami usług energetycznych.

Na dofinansowanie w tym wypadku przeznaczona ma być kwota 800 mln zł, z możliwością zwiększenia budżetu.

Nabór ma być prowadzony do 29 lipca 2024 r.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o. o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA