Startują dotacje dla projektów ESCO

Startują dotacje dla projektów ESCO
For. Jackson Allan - Unsplash

Rusza kolejny nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC”. Zakłada on dofinansowanie inwestycji  umożliwiających poprawę efektywności energetycznej budynków.

Celem programu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego, jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki inwestycjom ukierunkowanym na zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej.

Inwestycje mają być realizowane z zaangażowaniem przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC – Energy Performance Contract).

REKLAMA

Dla kogo dofinansowanie?

W drugim naborze wnioski o dofinansowanie na modernizację budynków mogą składać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz spółki prawa handlowego, w których JST mają 100 proc. udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach.

Program przewiduje udzielanie dofinansowania na realizację prac modernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, składających się z co najmniej siedmiu lokali. Wprowadzone modernizacje mają się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 30 proc. w porównaniu do stanu przed modernizacją. Roczne zapotrzebowanie zmodernizowanego budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej (EKH+W) nie może przekroczyć 85 kWh/m2.

W przypadku budynków użyteczności publicznej, które starają się o dofinansowanie, wprowadzone modernizacje także muszą umożliwić zmniejszenie zużycia energii końcowej co najmniej o 30 proc. w stosunku do stanu sprzed modernizacji. Roczne zapotrzebowanie budynku na EKH+W po wprowadzonych modernizacjach ma wynieść nie więcej niż 75 kWh/m2. Dla budynków instytucji opieki zdrowotnej przewidziano nie więcej niż 225 kWh/m2.

REKLAMA

Kiedy i jak składać wnioski?

Fiszki, czyli wnioski wstępne, należy składać w trybie ciągłym od 29 stycznia 2024 r. do 1 czerwca 2024 r. Pozytywna ocena fiszki jest warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinasowanie przyjmowane są w trybie ciągłym od 29 stycznia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania środków dostępnych w ramach naboru. Budżet drugiego naboru na realizację celu programu wynosi do 107 717 131 zł. Wysokość dotacji jest uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. W programie wyróżniono trzy takie standardy:

  • usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych;
  • optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45 proc.;
  • wysoki standard modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60 proc.

Składanie fiszek i wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określono w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru na tej stronie.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.