Gwarancje pochodzenia czekały na 2024. Duże odbicie na rynku

Gwarancje pochodzenia czekały na 2024. Duże odbicie na rynku
Pixabay

Rekordowe obroty gwarancjami pochodzenia energii odnawialnej zanotowała Towarowa Giełda Energii w pierwszym miesiącu 2024 r. Producenci energii odnawialnej od początku tego roku mogą sprzedawać gwarancje pochodzenia, nie zwracając przychodów do Funduszu Wypłat Różnicy Ceny.

Obowiązek przekazywania odpisu przez wytwórców energii odnawialnej na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny występował od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Od 1 marca 2023 r. obejmował on także przychody osiągane ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych. W praktyce pozbawiało to producentów energii z OZE niemal całości przychodów uzyskiwanych z tego tytułu.

W pierwszym miesiącu po wygaśnięciu obowiązków związanych z wpłatami na Fundusz Wypłat Różnicy Ceny handel gwarancjami pochodzenia wyraźnie wzrósł, co potwierdzają dane przedstawione przez Towarową Giełdę Energii (TGE).

REKLAMA

Rekordowy styczeń

Towarowa Giełda Energii podała, że styczeń 2024 r. okazał się miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniosły one 7 355 017 MWh, co oznacza wzrost o 74,8 proc. w stosunku do obrotów z analogicznego okresu zeszłego roku, a także o 12,9 proc. względem rekordowych dotychczas obrotów z czerwca 2023 r.

W grudniu 2023 r. wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia na TGE był wyraźnie niższy. Wyniósł 2 259 484 MWh, co stanowiło spadek o 57,2 proc. względem analogicznego miesiąca 2022 r.

Mimo obowiązujących w 2023 r. regulacji związanych z Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w zeszłym roku najwyższy wynik w niemal 10-letniej historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Całoroczny wolumen wyniósł 42 344 447 MWh (średnio 3 528 704 MWh miesięcznie). W stosunku do obrotów z 2022 r. obroty gwarancjami pochodzenia w zeszłym roku wzrosły jednak nieznacznie – o 1,1 proc.

Cena gwarancji pochodzenia w dół

Wyraźny wzrost handlu gwarancjami pochodzenia energii odnawialnej w pierwszym miesiącu 2024 r. nie przełożył się na wzrost ich średniej ceny. W styczniu średnia miesięczna cena gwarancji wyraźnie spadła w stosunku do średniej ceny z grudnia 2023 r. – o 7,62 zł/MWh, do poziomu 14,91 zł/MWh.

REKLAMA

W grudniu średnia ważona cena gwarancji pochodzenia wyniosła 22,53 zł/MWh. To oznaczało niewielki wzrost – o 0,60 zł/MWh – w stosunku do średniej ceny gwarancji z listopada 2023 r.

Dotychczas najwyższa średnia miesięczna cena gwarancji pochodzenia energii odnawialnej na TGE została odnotowana w październiku 2023 r. (24,66 zł/MWh).

Zmiany we wnioskach o wydanie gwarancji pochodzenia

Gwarancja pochodzenia stanowi dokument poświadczający odbiorcy końcowemu, że wskazana w nim ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Transakcje sprzedaży gwarancji pochodzenia na TGE mogą prowadzić podmioty znajdujące się w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia. Obecnie jest ich niemal 2,5 tys.

Producenci zielonej energii mogą składać wnioski o wydanie gwarancji pochodzenia za poszczególne okresy do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Wystawia je Prezes URE, a następnie są wczytywane do systemu informatycznego Towarowej Giełdy Energii.

Z początkiem 2024 r. w związku z wejściem w życie przepisów z ostatniej nowelizacji ustawy o OZE zmienił się okres produkowanej energii elektrycznej uwzględniany we wnioskach o wydanie gwarancji pochodzenia. Więcej na ten temat w artykule: Gwarancje pochodzenia z ważną zmianą.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.