Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej obiektów na Pomorzu

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej obiektów na Pomorzu
Fot. Pixabay - Alexander Stein

Zarząd Województwa Pomorskiego niebawem rozpocznie nabory wniosków o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej na Pomorzu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju systemów ciepłowniczych wpisujące się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Celem Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027 jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej budynków, poprawa funkcjonowania i zwiększenie zasięgu obsługi scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł ciepła, a także edukacja dotycząca efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz celów polityki klimatycznej.

REKLAMA

Nabór nr FEPM.02.01-IZ.00-001/24

Dla kogo dofinansowanie?

W ramach Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027 w naborze nr FEPM.02.01-IZ.00-001/24 dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. duże przedsiębiorstwa, instytucje kultury, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, kościoły i związki wyznaniowe, MŚP, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, partnerstwa publiczno-prywatne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, uczelnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Na co dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów, które obejmą kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne polegające m.in. na:

 • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
 • modernizacji źródła ciepła,
 • modernizacji systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii,
 • modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach.

W powiązaniu z wymienionym projektami uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie związane z termomodernizowanym budynkiem dotyczące:

 • rozwoju systemów zarządzania energią lub wodą,
 • modernizacji oświetlenia wewnętrznego ograniczającego zużycie energii,
 • zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielonych dachów i ścian,
 • likwidacji barier architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • edukacji podnoszącej świadomość użytkowników na temat efektywności energetycznej,
 • innych prac budowlanych.

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. jego kosztów kwalifikowalnych przy minimalnym wkładzie własnym wynoszącym 15 proc. Minimalna wartość projektu wynosi 300 tys. zł. Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 110 896 904,74 zł.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 od 3 kwietnia do 24 kwietnia 2024 r. Nie podano planowanego terminu rozstrzygnięcia naboru.

REKLAMA

Niezbędne dokumenty, regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie dostępne są na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Nabór nr FEPM.02.01-IZ.00-002/24

Dla kogo dofinansowanie?

W ramach Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027 w naborze nr FEPM.02.01-IZ.00-002/24 dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in.: duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, MŚP, partnerstwa publiczno-prywatne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Na co dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów, które obejmą:

 • przebudowę lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła i/lub energii elektrycznej zasilane odnawialnymi źródłami energii oraz paliwami gazowymi (kogeneracja i trigeneracja w systemach ciepłowniczych) do 5 MWt i do 2 MWe mocy zamówionej;
 • budowę, rozbudowę, przebudowę sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła – inwestycje do 5 MW mocy zamówionej – wyłącznie w powiązaniu z pierwszym typem projektu w zakresie źródeł systemowych;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej obiektów, w których likwidowane są źródła na paliwa stałe (w tym niezbędna rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz likwidacja źródeł ciepła).

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. jego kosztów kwalifikowalnych przy minimalnym wkładzie własnym wynoszącym 15 proc. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł. Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 11 411 361,16 zł.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji WOD2021 od 3 kwietnia do 24 kwietnia 2024 r. Nie podano planowanego terminu rozstrzygnięcia naboru.

Niezbędne dokumenty, regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie dostępne są na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.