MG przedstawiło listę rankingową dot. działania 9.4

Ministerstwo Gospodarki zaakceptowało listę rankingową projektów, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną I stopnia w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.4/2010 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”. {więcej}

Na liście rankingowej znalazło się 98 wniosków, co oznacza, że negatywną ocenę otrzymały 62 wnioski. Wśród projektów, które przeszły pozytywnie procedurę konkursową na etapie preselekcji, 19 (na łączną sumę dofinansowania 281 359 645,78 zł) trafiło na listę podstawową, a pozostałych 79 projektów jest na liście rezerwowej (na łączną sumę dofinansowania 1 468 753 838,08 zł).

Powyższe wnioski zostały sprawdzone pod kątem błędów formalnych, a w ramach oceny merytorycznej I stopnia sprawdzono projekty w zakresie: stopnia gotowości realizacji projektu, nakładów inwestycyjnych na 1 MWh planowanej produkcji energii, nakładów inwestycyjnych na zainstalowane 1 MW, a także uśrednionego czasu pracy.

REKLAMA
REKLAMA

Projekty, które znalazły się na liście podstawowej i rezerwowej przejdą teraz ocenę merytoryczną II stopnia, w której sprawdzona zostanie poprawność analizy finansowej i ekonomicznej, identyfikacja i przypisanie wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności, gotowość techniczna do realizacji oraz organizacyjno-instytucjonalna strona projektu, a także zgodność z wymogami prawa dot. ochrony środowiska.

Spełnienie powyższych kryteriów umożliwi podpisanie umowy z MG i uzyskanie dofinansowania z PO IiŚ.

Sprawdź, jakie projekty przeszły ocenę formalną i merytoryczną I stopnia.


Red. Gramwzielone.pl