REKLAMA
 
REKLAMA

Podatkowe wyzwania w świecie odnawialnych źródeł energii – szkolenie on-line

Podatkowe wyzwania w świecie odnawialnych źródeł energii - szkolenie on-line
Fot. Pixabay

Zapraszamy na szkolenie on-line: Podatkowe wyzwania w świecie odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się 22 maja 2024 r. 

Jednym z popularniejszych ostatnio modeli korzystania z OZE przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa jest zawarcie umowy leasingu. W szczególności na takim rozwiązaniu korzysta fotowoltaika. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie podatkowych aspektów takich umów oraz związanych z nimi korzyści i zagrożeń. Szkolenie poprowadzą radcy prawni Przemysław Kałek, Piotr Karwat i Mateusz Kornacki.

Szkolenie on-line

Podatkowe wyzwania w świecie odnawialnych źródeł energii

22 maja 2024 r.

Szkolenie dla finansujących i korzystających

Czas trwania: około 5 godzin

Prelegenci: r.pr. Przemysław Kałek, r.pr. Piotr Karwat, r.pr. Mateusz Kornacki

Program

9.00-9.30 Logowanie uczestników

9.30-10.30 Wprowadzenie

 • wykorzystywanie instalacji OZE w produkcji na własne potrzeby
 • korzystanie z leasingu instalacji PV w świetle Prawa energetycznego i ustawy OZE
 • ograniczenia regulacyjne związane z użytkowaniem leasingowanej instalacji OZE
 • usługa energy as a service oraz inne modele współpracy
 • sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek energii elektrycznej z leasingowanej instalacji OZE (dostawy linią bezpośrednią, dostawy do sieci)
 • systemy rozliczeń (netmetering, netbiling)

10.30-11.30 Podatek dochodowy (CIT)

 • Rodzaje leasingu – finansowy czy operacyjny?
  – Zalety i wady leasingu operacyjnego
  – Zalety i wady leasingu finansowego
 • Jak amortyzować panele PV?
 • Koszty finansowania dłużnego
 • Zagraniczni leasingodawcy a podatek u źródła

11.30-11.45 Przerwa

11.45-12.45 Podatek VAT

 • Leasing paneli PV – dostawa z montażem czy usługa?
 • Odliczenie VAT w leasingu finansowym i operacyjnym
 • Zasady rozliczania VAT od sprzedaży energii elektrycznej
 • Definicja prosumenta a status przedsiębiorcy w VAT
 • Podstawa opodatkowana VAT u prosumenta – net-billing a net-metering
 • Obowiązek płatności na rachunek z białej listy – jakie są konsekwencje braku zapłaty i czy da się odwrócić negatywne konsekwencje?

12.45-13.45 Podatek od nieruchomości

 • Jak opodatkowane są panele PV i pozostałe elementy infrastruktury?
 • Podstawa opodatkowania
 • Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości – leasingobiorca czy leasingodawca?
 • Solidarna odpowiedzialność za podatki

13.45-14.00 Przerwa

14.00-15.00 Akcyza

 • Kto jest podatnikiem akcyzy
 • Obowiązki w podatku akcyzowym
 • Czy prosument ma obowiązki w akcyzie?
 • Zwolnienia

15.00-15.45 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący

Przemysław Kałek – radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Piotr Karwat – radca prawny. Specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie finansów publicznych. Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych prowadzonych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz w sprawach z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądami powszechnymi (sądy ubezpieczeń społecznych). Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa oraz z powództwa Skarbu Państwa przeciwko klientom o roszczenia dochodzone w związku z toczącymi się wcześniej postępowaniami podatkowymi i postępowaniami egzekucyjnymi. Brał udział w pracach legislacyjnych w charakterze eksperta Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” w trakcie VI kadencji Sejmu, a także był członkiem w Radzie Konsultacyjnej Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów w 2014 roku. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mateusz Kornacki – radca prawny. Swoją praktykę koncentruje na sprawach z zakresu prawa podatkowego, reprezentując klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Doradza również w aspekcie podatkowym przy transakcjach handlowych, jak również w bieżących sprawa gospodarczych klientów Kancelarii. Jego praktyka nie ogranicza się przy tym do spraw podatkowych, gdyż czynnie reprezentuje interesy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jak również doradza im w sprawach z zakresu prawa energetycznego, administracyjnego oraz handlowego.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

Eurocon – materiał sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA