Działanie 10.3: MG ogłosiło nabór wniosków

Wczoraj Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór w konkursie 1/PO IiŚ/10.3/2010 „Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii”. Do podziału jest 104,5 mln zł. {więcej}

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, działanie 10.3 obejmuje – Budowę nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane  do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 199 z późn. zm.).

Konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw, które mogą dzięki niemu otrzymać maksymalnedofinansowanie w wysokości 30 mln zł. W sumie resort gospodarki przeznaczył dla potencjalnych beneficjentów działania 10.3 do podziału 104,5 mln zł,przy czym utworzono też rezerwę kursową i zabezpieczającą, której wysokość odpowiada 20-procentom kwoty całej alokacji.

REKLAMA
REKLAMA

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 15 – 30 listopada 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Więcej szczegółów nt konkursu 1/PO IiŚ/10.3/2010, a także dokumentacja do wniosku znajduje siętutaj (kliknij).
 

Red. Gramwzielone.pl