Dofinansowanie na ekoinwestycje w samorządach

Samorządy znowu będą mogły współfinansować inwestycje ekologiczne osób fizycznych. Właśnie zgodził się na to Sejm. {więcej}

W obliczu nowelizacji prawa z dnia 1 stycznia 2010 roku, prywatne podmioty straciły możliwość dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii ze środków publicznych będących do dyspozycji jednostek samorządowych.

Ustawa z 20 listopada 2009 r. zmieniająca ustawę Prawo ochrony środowiska zlikwidowała powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska, a ich środki włączono do budżetów odpowiednich jednostek samorządowych. Nowelizacja Prawa ochrony środowiska uczyniła także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej państwową osobą prawną, a poszczególne, wojewódzkie Fundusze – samorządowymi osobami prawnymi.

REKLAMA
REKLAMA

Tymczasem Sejm zgodził się właśnie na przywrócenie mechanizmów umożliwiających finansowanie prywatnych inwestycji w kolektory słoneczne, kotły na biomasę czy przydomowe oczyszczalnie ścieków przez jednostki samorządowe.

Dzięki temu, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe lub przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o współfinansowanie ekologicznych inwestycji ze środków samorządowych. Zasady udzielania takiej pomocy mają być ustalane przez poszczególne samorządy – na drodze uchwał rad gmin i powiatów.

Przyjęty przez Sejm projekt trafi teraz do Senatu, który będzie miał miesiąc na jego rozpatrzenie.


Red. Gramwzielone.pl