Wzrost liczby zmian sprzedawcy energii w grudniu

Wzrost liczby zmian sprzedawcy energii w grudniu
Fot. Energa

W grudniu znacznie wzrosła liczba gospodarstw domowych, które zmieniły sprzedawcę energii.

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, w grudniu sprzedawcę energii zmieniło 13 344 gospodarstw domowych w grupie taryfowej G, podczas gdy w listopadzie liczba ta wyniosła 5 347.

Liczba zmian sprzedawcy energii w gospodarstwach domowych według stanu na koniec grudnia 2015 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 391 351, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2014 r. o 103 624, co stanowi wzrost o 36 proc.

REKLAMA

W przypadku klientów z grup taryfowych A, B i C sprzedawcę energii zmieniło w ostatnim miesiącu 2015 r. 2 714 odbiorców, a miesiąc wcześniej – 1 295.

REKLAMA

Liczba odbiorców TPA z grup taryfowych A,B i C według stanu na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 158 596 i zwiększyła się od końca grudnia 2014 r. o 35 818, co stanowi wzrost o 29,2 proc.

Liczba zmian sprzedawcy energii w okresie styczeń-grudzień 2015 r. (źródło: URE). 

gramwzielone.pl