Działanie 9.4: kolejne umowy na dofinansowanie OZE

Ministerstwo Gospodarki podpisało umowy na dofinansowanie w ramach działania 9.4 z ośmioma firmami z branży energii odnawialnej. Czego dotyczą nagrodzone projekty? {więcej}

Resort gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca, czyli podmiot odpowiedzialny za implementowanie konkursu 1/POIiŚ/9.4/2009, działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” podpisuje umowy z beneficjentami, którzy pomyślnie przeszli procedurę konkursową i zakwalifikowali się do otrzymania unijnej pomocy.

W ramach konkursu 9.4/2009 Ministerstwo podpisało pod koniec października osiem kolejnych umów na dofinansowanie. Wszystkie nagrodzone projekty dotyczą budowy farm wiatrowych. 4 z nich otrzymają maksymalną dotację przewidzianą w ramach działania, czyli 40 mln zł. Co warte podkreślenia, elektrownie finansowane z unijnego Funduszu Spójności staną w wielu regionach kraju.

REKLAMA

Za unijną dotację w wysokości 40 mln zł powstanie farma wiatrowa o mocy 30 MW w Taciewie (woj. podlaskie). Wybuduje ją za 144,6 mln zł firma Taciewo Sp. z o.o.

Taką samą kwotę dofinansowania otrzymała firma Pelpin Sp. z o.o., która za 227 mln zł wybuduje w gminie Pelpin, w woj. pomorskim, park wiatrowy o mocy 40 MW.

Maksymalną dotację otrzyma również projekt „Budowa farmy wiatrowej Łukaszów”, który na terenie woj. dolnośląskiego zrealizuje firma Amon Sp. z o.o. Wartość przedsięwzięcia to 219,1 mln zł, a moc wiatraków wyniesie w sumie 34 MW.

REKLAMA

40 mln zł otrzyma też firma Talia Sp. z o.o., która za 159,5 mln zł postawi park wiatrowy o mocy 24 MW w okolicach Modlikowic, także na Dolnym Śląsku.

Firma Energia Wiatrowa Sp. z o.o. dostanie prawie 6 mln zł na warty 158,5 mln zł projekt budowy elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 26 MW w gminie Rymanów (woj. podkarpackie).

Pozostałe trzy nagrodzone wnioski dotyczą budowy mniejszych farm wiatrowych o mocy od 6 do 8 MW. Korzystając z unijnego dofinansowania w wysokości 33,7 mln zł  firma Krzemień i Wspólnicy wybuduje za 59,2 mln zł park wiatrowy w gminie Błaszki, w woj. łódzkim.

Firma 3 E 1 Sp. z o.o. otrzyma 2,1 mln zł na budowę farmy wiatrowej Radostowo (woj. pomorskie), której całkowity koszt szacowany jest na 45,2 mln zł. Z kolei firma Czyżewo Sp. z o.o., korzystając z dotacji w wysokości 21,3 mln zł, wybuduje za 54,2 mln zł farmę wiatrową Czyżewo, zlokalizowaną w woj. lubuskim.

 


Obecnie resort gospodarki prowadzi ocenę merytoryczną II stopnia w konkursie 2/PO IiŚ/9.4/2010.Zobacz, które projekty dot. energii wiatrowej przeszły ocenę formalną i merytoryczną I stopnia…


Red. Gramwzielone.pl