Rada Ministrów zatwierdziła Action Plan

Wczoraj rząd przyjął krajowy plan działań w zakresie energetyki odnawialnej, czyli tzw. Action Plan. Dokument może w końcu trafić do Komisji Europejskiej. {więcej}

– Plan określa krajowe cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w sektorach: transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. z uwzględnieniem wpływu innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii. Określa ponadto środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej – czytamy we wczorajszym komunikacie centrum prasowego Rady Ministrów.

Polska jest zobowiązana do przygotowania i przedłożenia Komisji Europejskiej swojego Action Planu w zakresie OZE zgodnie z założeniami dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji energetyki odnawialnej, a także na podstawie decyzji KE 2009/548/WE nt. ustanowienia schematu krajowych planów działań w zakresie OZE.

REKLAMA
REKLAMA

Wstępnie krajowy plan działań dot. OZE (KPD) miał trafić do Brukseli na przełomie czerwca i lipca. Ministerstwo Gospodarki, które jest autorem dokumentu zabrało się jednak wówczas za poprawki pierwotnego projektu, co zajęło resortowi kilka miesięcy.

KPD został przekazany do konsultacji rządowych kilka tygodni temu, a po wczorajszej akceptacji Rady Ministrów może on w końcu trafić do KE. Wobec opóźnienia dot. złożenia Action Planu, unijni urzędnicy zaczęli ostatnio grozić sankcjami Polsce, a także kilku innym państwom Wspólnoty, które również nie złożyły swoich planów w terminie (głównie kraje z byłego bloku wschodniego).

Jak zaznacza w swoim komunikacie centrum prasowe rządu, KPD zakłada, że dwoma filarami rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, które pozwolą na realizację 15-procentowego udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r., będą biomasa i energetyka wiatrowa.

gr