Dotacje na OZE w kujawsko-pomorskim w 2011r.

WFOŚiGW w Toruniu ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. {więcej}

Jak czytamy na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pieniądze będzie można otrzymać na projekty polegające na „budowie, rozbudowie lub modernizacji odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W szczególności dofinansowanie można otrzymać na: produkcję energii cieplnej przy wykorzystaniu biomasy o mocy instalacji do 20 MWt, produkcję energii w skojarzeniu przy użyciu biomasy do 3 MWe, produkcję energii cieplnej i/lub elektrycznej z wykorzystaniem biogazu, farmy wiatrowe o mocy maks. 10 MW, geotermię, elektrownie wodne do 5 MWe, wykorzystanie pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

REKLAMA
REKLAMA

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia, a WFOŚiGW przedstawi wstępna listę projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania już 28 lutego.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz więcej informacji nt. konkursu można znaleźć na stronach WFOŚiGW w Toruniu.

gr