NFOŚiGW kończy z dotacjami?

NFOŚiGW kończy z dotacjami?
Gramwzielone.pl (C)

Podczas piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele NFOŚiGW omówili nowe planu Funduszu w zakresie finansowania inwestycji prośrodowiskowych. NFOŚiGW jest głównym dysponentem krajowych środków, które są przeznaczane na wsparcie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

NFOŚiGW poinformował, że w tym roku Fundusz wyda ze wszystkich źródeł krajowych, ale także z funduszy europejskich z budżetu UE na lata 2014-2020 około 4 mld zł. To o ok. 2 mld zł mniej niż w roku 2015.

Nowy prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda poinformował, że mniejsze środki w 2016 r. to efekt opóźnienia we wdrażaniu unijnego programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

REKLAMA

Nowy prezes NFOŚiGW zapowiedział też zmianę polityki Funduszu w zakresie zasad przyznawania dofinansowania. Teraz Fundusz ma przyznawać mniej dotacji, a więcej pożyczek. Kazimierz Kujda odniósł się negatywnie do wcześniejszych programów NFOŚiGW, które zakładały realizację dopłat do kredytów. Taki mechanizm był stosowany m. in. w realizowanym w latach 2010-2014 programie dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Jednocześnie prezes Funduszu nie wykluczył utrzymania dotacji, ale tylko w przypadku podmiotów znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej – np. samorządów.

REKLAMA

Natomiast jego zdaniem NFOŚIGW przyznawał niesłusznie dotacje dużym firmom, których sytuacja finansowa umożliwia zaciąganie pożyczek. Podał przykład francuskiego EDF, który dostał dotacje w wysokości 60 mln zł, a tylko w 2014 r. zanotował przychody na poziomie 74 mld euro.

Takie większe podmioty mają mieć nadal szansę na uzyskanie dotacji z realizowanych przez NFOŚiGW programów unijnych, ale taka możliwość zostanie wykluczona w przypadku środków krajowych.

Kazimierz Kujda zastąpił na stanowisku prezesa zarządu NFOŚiGW Małgorzatę Skuchę w grudniu 2015 r. Wcześniej nowy minister środowiska Jan Szyszko wprowadził zmiany w Radzie Nadzorczej NFOŚiGW. Jej przewodniczącym został prof. Roman Niżnikowski, zaś zastępcą przewodniczącego mianowano Marka Ryszkę.

Obecnie zarząd NFOŚiGW tworzą Kazimierz Kujda – prezes zarządu, a także pełniący funkcję zastępców prezesa NFOŚiGW Artur Michalski, Krystian Szczepański, Roman Wójcik oraz Jacek Spyrka. 

gramwzielone.pl