Dotacje UE na inwestycje w odnawialne źródła energii w roku 2016

Dotacje UE na inwestycje w odnawialne źródła energii w roku 2016
Images of Money, flickr cc

Wnioski o dofinansowanie inwestycji OZE można składać już od 29 lutego 2016 r. (dotyczy wybranych województw). Już niedługo w dużej części kolejnych województw ruszą nabory wniosków o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Wsparcie dla instalacji OZE może mieć charakter operacyjny (to pomoc ukierunkowana na fazę eksploatacji instalacji, np. wygrana aukcja) i/lub inwestycyjny (dotacje bezzwrotne ukierunkowane na fazę inwestycyjną). Już w najbliższych dniach wnioski o dofinansowanie będą mogli składać beneficjenci z województw dolnośląskiego (od 29.02.2016), warmińsko-mazurskiego (od 29.02.2016), lubelskiego- jst, gminy (kwiecień/maj 2016), mazowieckiego – jst, gminy(kwiecień/maj 2016), podlaskiego (maj/czerwiec 2016).

W regionalnych programach operacyjnych co do zasady wsparcie można uzyskać na projekty dotyczące – budowy, rozbudowy, modernizacji instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (en. wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) oraz budowy i przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (projekty realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego), budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, budowa i rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz. Energia może być zużyta na potrzeby własne lub sprzedawana do sieci. 

REKLAMA

Za koszty kwalifikowane w projektach, w których energia przeznaczona jest na sprzedaż, uznaje się generalnie w przypadku projektów OZE różnicę kosztów między kosztem instalacji OZE a kosztem wybudowania instalacji porównywalnej jednostki referencyjnej. Intensywność podstawowa wsparcia wynosi od 45 proc. wartości kosztów kwalifikowanych do 85 proc., gdy wnioskodawcą jest mikro lub mały przedsiębiorca i do 75 proc., gdy wnioskodawcą jest średni przedsiębiorca (dotyczy części województw). Szczegóły naborów oraz kryteria, według jakich wnioski będą oceniane, są znane wraz z pojawieniem się regulaminów naborów i są różne w różnych województwach. 

O tym – jak dobrze przygotować projekt inwestycyjny w obszarze OZE od strony formalno-prawnej i jak policzyć opłacalność takiej inwestycji w różnych wariantach realizacyjnych, jak prawidłowo określić maksymalny dopuszczalny pułap pomocy publicznej dla instalacji w oparciu o zapisy art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w oparciu, o jakie kryteria wniosek  dofinansowanie będzie oceniany – można się dowiedzieć wysyłając zapytanie na adres email: sigmafinance@sigmafinance.pl

REKLAMA

Już została uruchomiona platforma wiedzy o dotacjach i inwestycjach OZE – każdy zainteresowany może dopisać się do adresatów newslettera OZE (na naszej stronie) i być na bieżąco. W pierwszym numerze wszyscy otrzymali zestaw informacji o planowanych w najbliższym czasie (II kwartał 2016) naborach wniosków o dofinansowanie inwestycji.

W niedługim czasie zostanie udostępniony również Panel Eksperta – za pomocą którego będzie można wysłać do nas zapytanie z zakresu zagadnień dotyczących dotacji oraz aspektów formalno-prawnych związanych z inwestycjami OZE i uzyskać wyjaśnienia.

Kontakt:

  • Sigma Finance spółka z o.o. W-wa, tel. 22-2131954
  • Sigma Finance spółka z o.o. Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie, tel. 81- 4594328,
  • adres email: sigmafinance@sigmafinance.pl
  • formularz kontaktowy na naszej stronie www.sigmafinance.pl

Anna Nazaruk, Prezes Zarządu Sigma Finance Sp. z o.o.        


artykuł sponsorowany