BOŚ oszacował potrzeby kapitałowe na 400 mln zł

BOŚ oszacował potrzeby kapitałowe na 400 mln zł
Foto. Gramwzielone.pl

BOŚ podał, że opracowane przez zarząd warunki podwyższenia kapitału zakładowego zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę nadzorczą Banku.

BOŚ informuje, że rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska, realizując przyjęty przez walne zgromadzenie harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ, na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez zarząd warunki podwyższenia kapitału zakładowego Banku, poprzez emisję akcji serii U.

Wartość planowanej przez Bank emisji nowych akcji ma mieścić się w przedziale od 300 mln zł do 600 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej. Ostateczna wartość emisji BOŚ zostanie określona przez akcjonariuszy na kolejnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu pod koniec kwietnia 2016 r., po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą i podaniu do publicznej wiadomości ramowej strategii BOŚ na lata 2016 – 2020. Sfinalizowanie całego procesu planuje się na czerwiec 2016 r.

REKLAMA

Zarząd Banku informuje, że jego zamiarem jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co ma umożliwić Bankowi „organiczny rozwój, generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, a także wpłynie także na spełnienie przez Bank nadzorczych norm kapitałowych i w konsekwencji pozwoli na jego dalszy, bezpieczny rozwój”.

REKLAMA

BOŚ informuje ponadto w komunikacie, że rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska pozytywnie odniosła się do inicjatywy zarządu w sprawie obniżenia o 25 proc. wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków zarządu.

– Zarząd BOŚ, mając świadomość stojących przed Bankiem wyzwań związanych z przygotowaniem i realizacją Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 – 2020, chce swoją postawą pokazać determinację we wprowadzaniu koniecznych zmian, a także zachęcić wszystkich pracowników do podejmowania wysiłków, które – w co wierzymy – zakończą się sukcesem – napisał w deklaracji zarząd Banku.

Tworząc nową strategię wyrażamy przekonanie, że Bank może wyraźnie poprawić efektywność działania i być za kilka lat równie rentowny jak najlepsze banki w sektorze – podkreślił Sławomir Zawadzki, p.o. Prezesa Zarządu BOŚ. 

gramwzielone.pl