Spotkania kooperacyjne branży OZE na targach InEnerg® 2016

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® 2016 OZE + Efektywność Energetycznaw dniach 13-14 kwietnia 2016 we Wrocławiu.  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz REECO Poland Sp. z o.o. zapraszają do udziału w Międzynarodowych Targach Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg® 2016 OZE + Efektywność Energetyczna w dniach 13-14 kwietnia 2016r. we Wrocławiu podczas których odbędą się spotkania kooperacyjne dla firm z branży energetycznej, w szczególności związanej z energią odnawialną i  energooszczędnym budownictwem.

Spotkania kooperacyjne  skierowane są do przedsiębiorców, którzy pragną współpracować z firmami z szeroko rozumianego sektora energetycznego, w szczególności związanymi z odnawialnymi źródłami energii oraz budynkami energooszczędnymi.

REKLAMA

InEnerg® 2016 stanowią idealną okazją do ponadregionalnej wymiany doświadczeń, nawiązania cennych relacji biznesowych oraz prezentacji innowacyjnych koncepcji i najnowszych technologii w zakresie OZE, rozproszonej kogeneracji i efektywności energetycznej.

REKLAMA

Spotkania kooperacyjne to szybki i łatwy sposób nawiązania biznesowych kontaktów. W ciągu ok. 20 minut będą mieli Państwo okazję przedstawić rozmówcy profil swojej firmy oraz zapoznać się z jego działalnością. Po upływie tego czasu rozpocznie się rozmowa z następnym potencjalnym partnerem biznesowym.

 • Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego opisującego profil działalności
 • Promocja profili
  Wszystkie założone w ten sposób profile będą szeroko promowane przez organizatorów tego wydarzenia. Wgląd do nich będą mieli także oczywiście pozostali uczestnicy tego spotkania.
 • Dobór rozmówców
  • mailowe powiadomienie
  • ustalenie poszczególnych spotkań
  • stworzenie osobistego planu spotkań

KOSZTY:
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Koszty podróży, noclegu nie są pokrywane przez organizatorów.

Dodatkowo uczestnicy spotkań kooperacyjnych otrzymają możliwość uczestnictwa w konkursie ClimateLaunchpad 2016 lub w programie grantowym Climate-KIC Acceleration Programme w ramach którego istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnego grantu w wysokości do 20 000 euro. Więcej informacji nt. wsparcia dla firm w ramach programu Climate-KIC na stronie www.darr.pl (osoba do kontaktu: Tomasz Pająk tomasz.pajak@darr.pl ).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Więcej informacji na stronie: http://www.inenerg.com/