Tauron: tylko 18 MW nowych mocy w OZE i spadek produkcji zielonej energii

Tauron: tylko 18 MW nowych mocy w OZE i spadek produkcji zielonej energii
Tauron press

W 2015 r. roku Tauron skupił się głównie na kontynuowaniu inwestycji w energetyce konwencjonalnej. Nowy potencjał OZE w grupie Tauron to jedynie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 18 MW, które powstały w ramach rozbudowy farmy wiatrowej Marszewo. W ubiegłym roku Tauron odnotował też znaczący spadek generacji ze źródeł odnawialnych.

W 2015 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły niemal 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 35 proc. w stosunku do 2014 r.

Większość CAPEX-u była przeznaczona na modernizację sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych odbiorców oraz budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł. Blok ma być przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie.

REKLAMA

W 2015 r. Tauron zakończył również prace modernizacyjne (budowa instalacji odazotowania spalin) prowadzone na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Łaziska oraz oddano do eksploatacji 18 MW mocy wiatrowych (II etap farmy wiatrowej Marszewo).

Obecnie Zarząd koncentruje się na aktualizacji strategii korporacyjnej, w której na nowo zdefiniujemy cele strategiczne tak, aby jak najlepiej dostosować je do zmiennego otoczenia. Dokładnie weryfikujemy wszystkie prowadzone i planowane projekty inwestycyjne. Musimy znaleźć optymalną ścieżkę rozwoju, która wpisze się w strategię energetyczną Polski, ale przede wszystkim przyniesie korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy. Planujemy również wprowadzenie nowego modelu zarządzania grupą kapitałową, dopasowanego do zaktualizowanej strategii. Naszym celem jest maksymalne uproszczenie sposobu zarządzania, co zredukuje koszty zarządu i poprawi efektywność całej organizacji – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

REKLAMA

Grupa Tauron w 2015 r. zwiększyła produkcję energii elektrycznej o 8,2 proc. Jak tłumaczy, to efekt „korzystnej sytuacji na rynku, wynikającej z rosnącego zapotrzebowania na energię i wyższego obciążenia bloków opalanych węglem kamiennym”.

Wzrost wolumenu wytworzonej energii przez jednostki wytwórcze Grupy znacząco przekroczył ogólnokrajową średnią wynoszącą 3,3 proc. Niesprzyjające warunki hydrologiczne spowodowały obniżenie produkcji energii z hydroelektrowni, z kolei utrzymujące się niskie ceny zielonych certyfikatów przyczyniły się do niskiej opłacalności produkcji energii z biomasy. Czynniki te przełożyły się na 11 proc. spadek produkcji energii ze źródeł odnawialnych – komentuje Tauron.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł rok do roku o 2,7 proc. – do rekordowego poziomu 49,2 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy powiększyła się o 40 tysięcy. Jak ocenia Tauron, to efekt „dobrej koniunktury gospodarczej i wzrostu produkcji przemysłowej”.

Ponadto, w 2015 r. Grupa Tauron wyprodukowała 4,9 mln ton węgla handlowego, a sprzedała 5,1 mln ton. – Spadek produkcji w porównaniu do ubiegłego roku to w głównej mierze efekt trudniejszych warunków górniczo-geologicznych w kopalniach Grupy. Wyższy wolumen sprzedaży węgla w relacji do wolumenu produkcji wynika ze zbycia zapasów – tłumaczy Tauron. 

gramwzielone.pl