Wyniki Enei za 2015 także na minusie

Wyniki Enei za 2015 także na minusie
Enea press

Enea podała najważniejsze wyniki finansowe za ubiegły rok. Podobnie jak Tauron, który wczoraj podał swoje wyniki finansowe za 2015 r., także Enea notuje stratę, jednak niższą niż Tauron. 

Enea S.A. podała, że „w związku z zakończeniem prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym Enea S.A.” podjąła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wyników finansowych za 2015 r.

W ramach Grupy Kapitałowej Enea za 2015 rok odnotowano przychody ze sprzedaży netto w wysokości 9,848 mld zł, zysk w ujęciu EBITDA wyniósł 2,129 mld zł, a EBIT był ujemny i wyniósł -162,1 mln zł. To przełożyło się na stratę netto w wysokości -398,8 mln zł. 

REKLAMA

W ramach spółki Enea S.A. za 2015 rok odnotowano przychody ze sprzedaży netto w wysokości 5,43 mld zł, zysk w ujęciu EBITDA wyniósł 87,9 mld zł, EBIT wyniósł 82,2 mln zł. Enea S.A. zanotowała stratę netto na poziomie -1,116 mld zł. 

REKLAMA

Enea podaje w komunikacie, że „na osiągnięte wyniki miały wpływ m.in. zdarzenia jednorazowe opisane odpowiednio w raportach bieżących nr 10/2016 i 11/2016„.

Kilka dni temu Enea podjęła decyzję o o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w segmentach wytwarzanie i wydobycie węgla – wynoszących w sumie ponad 2,32 mld zł.

Szczegółowe wyniki grupy Grupy Kapitałowej Enea zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2015, których publikację zaplanowano na 21 marca br.

gramwzielone.pl