Ceny za energię w aukcjach w Ontario

Ceny za energię w aukcjach w Ontario
Fot. Yingli Green

Władze kanadyjskiej prowincji Ontario przeprowadziły aukcję dla deweloperów inwestujących w odnawialne źródła energii w ramach mechanizmu o nazwie Large Renewable Procurement (LRP). Wsparcie przyznano dla 16 projektów. Większość dostępnych mocy zagospodarują deweloperzy wiatrowi.  

Wcześniej operatorzy większych instalacji OZE w Ontario mogli korzystać z systemu taryf gwarantowanych, jednak ten system w przypadku projektów o mocy powyżej 500 kW zastąpiono systemem aukcji, w ramach których inwestorzy muszą konkurować o wsparcie możliwie niską ceną, po jakiej są gotowi sprzedawać energię.

Operator systemu energetycznego z Ontario Independent Electricity Systems Operator (IESO) właśnie podał wyniki ostatniej aukcji, w której do zagospodarowania udostępniono potencjał OZE na poziomie 454,8 MW.

REKLAMA

Około 2/3 z dostępnych mocy zagospodarują deweloperzy wiatrowi. W tym wypadku największy projekt o mocy 100 MW zrealizuje kanadyjska spółka portugalskiego koncernu EDP Renovaveis. W sumie wsparcie przyznano dla pięciu projektów wiatrowych przy średniej cenie za energię wynoszącej 8,59 centów kanadyjskich/kWh.

Moce na poziomie 139,8 MW przypadły dla deweloperów inwestujących w duże elektrownie fotowoltaiczne. Licencję na budowę największej farmy fotowoltaicznej o mocy 54 MW otrzymał deweloper BluEarth Renewables, amerykański SunEdison zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 44 MW. Francuski EDF otrzyma możliwość sprzedaży energii po stałej, zaoferowanej w aukcji cenie w przypadku dwóch projektów o łącznej mocy 22 MW. Pozostałe projekty fotowoltaiczne zrealizują firmy Sky Solar (12 MW), Invenergy (6,7 MW) oraz Skypower (1,4 MW). Przeciętna cena za energię z nagrodzonych projektów PV wynosi 15,67 ¢/kWh.

REKLAMA

Cztery nagrodzone projekty o łącznej mocy 15,5 MW zakładają wykorzystanie hydroenergii. W tym przypadku średnia cena za energię wynosi 17,59 ¢/kWh.

Przeciętne ceny w ostatniej aukcji w ramach systemu LRP są znacznie niższe od taryf gwarantowanych, które można otrzymać w Ontario dla instalacji o mocy do 500 kW. W przypadku dachowych systemów PV o mocy do 10 kW taryfa gwarantowana wynosi 29,4 ¢/kWh, w przypadku instalacji PV o mocy od 10 do 100 kW stawka to 24,2 ¢/kWh, a od 100 do 500 kW – 22,5 ¢/kWh.

Dodatkowy bonus doliczany do podstawowego poziomu taryf gwarantowanych przysługuje w Ontario dla projektów realizowanych m.in. w ramach lokalnych kooperatyw energetycznych.

Pełna lista taryf gwarantowanych dla poszczególnych technologii OZE o mocy do 500 kW, które przysługują w Ontario, jest dostępna pod tym linkiem.

gramwzielone.pl