„Lobby solarów nie może przeważyć nad lobby wiatrowym”

„Lobby solarów nie może przeważyć nad  lobby wiatrowym”
Poseł PO Andrzej Czerwiński. Foto. sejm.gov.pl

Ponad rok temu, w czasie prac nad ustawą o OZE, Andrzej Czerwiński, jako przewodniczący zajmującej się tą ustawą komisji sejmowej, dał się poznać jako przeciwnik preferencji dla producentów zielonej energii, w tym jako przeciwnik systemu taryf gwarantowanych dla najmniejszych, domowych instalacji OZE. Teraz zdania nie zmienił, co pokazuje wywiad, którego udzielił portalowi BiznesAlert.pl i w którym przeciwstawia interes odbiorców interesowi producentów zielonej energii.

Pytany o zasadność preferencyjnego wsparcia dla OZE Andrzej Czerwiński tłumaczy, że najważniejszy jest interes odbiorcy końcowego, a – jego zdaniem – sprzeczne z tym interesem są dopłaty dla producentów zielonej energii.  

B. minister skarbu w rządzie Ewy Kopacz ocenia ponadto, że produkcja energii z OZE jest droższa od produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych.

REKLAMA

Jako preferowany model wsparcia dla OZE wskazuje na aukcje przyjęte w ustawie o OZE, podkreślając konsensus, który panował wokół wprowadzenia tegp systemu. – Tylko niektórzy się nie zgadzali, bo na tym stracili – dodaje.

Andrzej Czerwiński krytykuje też założenia wniesionej do Sejmu przez PiS tzw. ustawy odległościowej i „sztywne” ustalenie odległości elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkalnej, odpowiadającej co najmniej jego 10-krotnej wysokości. Jego zdaniem to rozwiązanie „eliminuje z góry nowoczesne, dobrze zaprojektowane farmy wiatrowe” i „skorzystają na nim niezbyt rzetelni inwestorzy, a stracą uczciwi”.

REKLAMA

Pytany o fotowoltaikę poseł PO określa elektrownie fotowoltaiczne jako najdroższą z technologii OZE i wymagającą większego wsparcia. Andrzej Czerwiński nawiązuje w swojej wypowiedzi do wcześniejszego projektu ustawy o OZE, zachowującego system zielonych certyfikatów i wprowadzającego do tego systemu współczynniki korygujące wysokość wsparcia dla poszczególnych technologii OZE. W przypadku farm fotowoltaicznych w tym projekcie zaproponowano najwyższy współczynnik, który – w ocenie Andrzeja Czerwińskiego – umożliwiałby zwrot z takich inwestycji w ciągu dwóch lat.

Warto zwracać uwagę, aby lobby solarów nie przeważyło lobby wiatrowego. Chodzi oczywiście o fotowoltaikę przemysłową, nie prosumencką – zaznacza poseł Czerwiński.

W wywiadzie dla BiznesAlert.pl poseł PO zwraca ponadto uwagę na „ogromne problemy z utylizacją fotowoltaiki”, określając moduły fotowoltaiczne jako „toksyczny złom”.

Link do wywiadu z A. Czerwińskim w BiznesAlert.pl

gramwzielone.pl