BOŚ Bank ze stratą 39,3 mln zł

BOŚ Bank ze stratą 39,3 mln zł
Foto. Gramwzielone.pl

W 2015 r. Bank Ochrony Środowiska odnotował stratę netto w wysokości 39,3 mln zł. Oznacza to, że Bank nie zrealizował zakładanych celów finansowych. Jednocześnie BOŚ zapewnia o podjęciu działań mających prowadzić do poprawy swojej kondycji finansowej m.in. poprzez emisję nowych akcji

Wśród czynników wpływających na wynik za ubiegły rok BOŚ wymienia m.in. spadek stóp procentowych, który doprowadził do znaczącego obniżenia marż odsetkowych, a także wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz płatność na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Łącznie, w skali całego 2015 r., te dodatkowe koszty sięgnęły – jak podaje BOŚ – blisko 52 mln zł.

BOŚ zapewnia, że nowy zarząd, powołany 15 lutego 2016 r., „widząc pilną potrzebę podniesienia rentowności Banku, wdrożył intensywne prace nad aktualizacją dotychczasowych dokumentów strategicznych i przygotowaniem Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 – 2020, a równolegle w Banku realizowany jest harmonogram podniesienia kapitału Spółki przyjęty przez NWZ BOŚ”.

REKLAMA

Priorytetowym celem zarządu jest podniesienie rentowności BOŚ do poziomu najlepszych banków na rynku, a w efekcie – wzrost wartości akcji Banku – mówi Sławomir Zawadzki, p.o. prezesa zarządu BOŚ. – Realizując to zadanie, Bank zamierza postawić na wysoką jakość obsługi klienta oraz skupienie się na wybranych segmentach rynku adekwatnych do rozwijanych kompetencji i profilu działalności – dodaje.

REKLAMA

Zarząd BOŚ uruchomił w lutym 2016 r. prace nad aktualizacją dokumentów strategicznych i przygotowaniem Ramowej Strategii Banku na lata 2016 – 2020. Działania te zostały podjęte tuż po uchwaleniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ harmonogramu dokapitalizowania spółki. Co istotne, wniosek w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku został złożony przez głównego akcjonariusza – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – a wartość planowanej emisji nowych akcji została określona w przedziale od 300 do 600 mln zł.

Zamiarem Zarządu Banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł. Podwyższenie kapitału będzie realizowane z myślą o ochronie interesów akcjonariuszy i zarazem pomoże Bankowi dalej się rozwijać – podkreśla Sławomir Zawadzki.

Ostateczna wartość emisji zostanie określona przez akcjonariuszy na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod koniec kwietnia 2016 r., po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i podaniu do publicznej wiadomości Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 – 2020.

Bank musi poprawić rentowność kapitału własnego, zwiększyć aktywność w obszarze działań innowacyjnych. Równie istotne jest także wzmocnienie działań biznesowych w obszarze proekologicznej misji Banku – mówi p.o. Prezesa Zarządu BOŚ – Jestem przekonany, że BOŚ, jako jedyny w Polsce Bank o takim profilu i takich kompetencjach eksperckich, jest dużą wartością dla krajowego rynku, szczególnie dziś, gdy planowane i uruchamiane są projekty rządowe zakładające znaczące inwestycje w modernizację polskiej gospodarki. Chcemy w tym procesie uczestniczyć, wspierając m.in. finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Mamy na tym polu duże doświadczenia: w trakcie 25 lat działalności BOŚ przeznaczył na wsparcie proekologicznych inwestycji 17,5 mld zł, a wartość powstałych przy udziale Banku przedsięwzięć sięgnęła prawie 47 mld zł – dodaje.

gramwzielone.pl