NCSS: sytuacja w energetyce staje się nieprzewidywalna

NCSS: sytuacja w energetyce staje się nieprzewidywalna
Bert K, flickr cc

Polska potrzebuje realistycznej i spójnej strategii dla sektora energetycznego. Dynamicznie zmieniające się otoczenie międzynarodowe zarówno polityczne (agresywna polityka Rosji, ambiwalentne wyniki COP w Paryżu), ekonomiczne (spadające ceny surowców energetycznych, zwiększająca się konkurencyjność odnawialnych źródeł energii), prawne (proces liberalizacji rynku energii w Unii Europejskiej oraz integracja rynków) powodują, że konieczna jest realistyczna i spójna wizja rozwoju sektora energetycznego zwracają uwagę dr Krzysztof Księżopolski oraz Tomasz Chmal, eksperci Narodowego Centrum Studiów Strategicznych.

Zdaniem ekspertów NCSS, brak takiej wizji powoduje, że „sytuacja w sektorze energetycznym staje się nieprzewidywalna, a decyzje dotyczące sektora energetycznego podejmowane są bardzo często ad hoc w oparciu o stanowisko różnych grup interesów, a nie pogłębioną analizę i strategiczne interesy państwa polskiego”.

Wśród najważniejszych założeń, które powinny towarzyszyć tworzeniu strategii energetycznej Polski eksperci NCSS wymieniają maksymalne wykorzystanie zasobów wewnętrznych (nieodnawialnych i odnawialnych), zmniejszenie zależności od obecnego i przyszłego importu surowców i energii z krajów ościennych, dążenie do stałej poprawy efektywności energetycznej na wszystkich poziomach (od wytwarzania paliw, poprzez produkcję, przesył i dystrybucję energii, aż po jej konsumpcję), dłuższą perspektywę planowania i inwestycji (np. do 2050), udział grup interesów i obywateli w procesie oraz uwzględnienie kosztów społecznych przyjętych rozwiązań.

REKLAMA

Według ekspertów NCSS przedstawione założenia powinny być przedmiotem poważnej dyskusji publicznej oraz zmierzać do uzgodnienia racji stanu polskiej energetyki.

REKLAMA

Jest to tym bardziej konieczne, iż podjęte decyzje inwestycyjne dzisiaj będą powodowały koszty dla konsumentów przez nawet 60 lat po zakończeniu inwestycji, a skala zaangażowania finansowego firm może powodować zagrożenie dla konkurencyjności polskiej gospodarki i prowadzić do pułapki średniego dochodu. Strategia nie może być bezrefleksyjna i imitacyjna, a koszty jej realizacji muszą być jasne, a wybory transparentne. Podążanie drogą utartych schematów, bezrefleksyjnego myślenia i działania np. poprzez kopiowanie pewnych rozwiązań i polityk, czy uleganie silnym lobby nie będzie prowadzić do osiągnięcia sukcesu i znalezienia optymalnych kosztowo rozwiązań – czytamy w komunikacie NCSS.

Strategia energetyczna może być punktem wyjścia do: ekspansji zagranicznej w celu pozyskania dostępu do złóż i technologii poza granicami, tworzenia zachęt do inwestycji w kraju oraz efektywnych działań na poziomie Unii Europejskiej. Sądzimy, że strategia energetyczna połączona z polityką gospodarczą, być może z wykorzystaniem mechanizmu offsetowego lub local content, znaczącymi nakładami na badania i rozwój w szeroko pojętym obszarze energetyki i efektywności energetycznej, ma dużą szansę zostać przygotowana i zrealizowana w następnych dziesięcioleciach – uważają eksperci NCSS.

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych chce współpracować z krajowymi ekspertami i analitykami, praktykami związanymi z sektorem energetycznym oraz firmami i innymi instytucjami działającymi w tym sektorze.

Choć finalnym celem jest wypracowanie założeń do dokumentu normatywnego, który regulował będzie te kwestie, w fazach początkowych zakładane jest przeprowadzanie badań, analiz oraz dyskusji bazujących na wspomnianych założeniach i skupiających się na faktach i twardych danych. NCSS dążyć będzie do opracowania dokumentu, który długofalowo reprezentować będzie strategiczne interesy Polski w obszarze sektora energetycznego, dzięki czemu będzie akceptowalny przez wszystkie siły polityczne w kraju – komentuje NCSS. 

gramwzielone.pl / za NCSS