Niemcy otwierają swoje aukcje PV dla zagranicznych projektów

Inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych w krajach sąsiadujących z Niemcami będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach niemieckiego systemu aukcyjnego. Takie rozwiązanie dopuszcza unijna dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. Do jego wdrożenia potrzebna jest jednak współpraca dwóch unijnych krajów.

Projekty farm fotowoltaicznych, które miałyby powstać w Danii i Luksemburgu, będzie można zgłosić już w tym roku do aukcji organizowanych w Niemczech. To efekt porozumienia zawartego między rządem Niemiec z rządami duńskim i luksemburskim.

Warunki udziału zagranicznych projektów w aukcjach dla PV w Niemczech mają zostać przedstawione przez Berlin w drugim kwartale tego roku. Zgodnie z warunkami, które wskazał niemiecki rząd, udział w aukcji zagranicznych projektów będzie możliwy w przypadku zawarcia dwustronnej umowy z innych krajem UE, zgodnie z warunkami unijnej dyrektywy o OZE. Konieczne będzie także stworzenie przez drugi kraj UE takich samych warunków dla niemieckich projektów, jakie Niemcy stworzą w swoich aukcjach, a ponadto musi nastąpić fizyczny import energii z instalacji objętej niemieckim systemem wsparcia.

REKLAMA

Celem niemieckiego rządu jest przygotowanie warunków do udziału zagranicznych inwestorów w aukcjach dla OZE i od 2017 r. przyznawania takim zagranicznym projektom 5 proc. udostępnianych w aukcjach mocy.

REKLAMA

Zgodnie z unijnym prawem, aby inwestorzy z Danii i Luksemburga mogli przystąpić do aukcji organizowanych w Niemczech, takie same prawo te kraje muszą przyznać dla projektów z Niemiec.

Dania ogłosiła już zresztą aukcję dla projektów fotowoltaicznych, która częściowo będzie otwarta dla instalacji mających powstać w Niemczech. Z łącznej mocy 20 MW dla „niemieckich” projektów przypaść ma 2,4 MW. 

file:///C:/Users/Pajak/Downloads/dyrektywa_w_sprawie_promowania_oze.pdf

gramwzielone.pl