Henryk Baranowski prezesem PGE

Henryk Baranowski zastąpi Marka Woszczyka na stanowisku prezesa Polskiej Grupy Energetycznej. Do zarządu PGE powołano też Bolesława Jankowskiego oraz Pawła Śliwę.

Marek Woszczyk przestanie pełnić funkcję prezesa PGE z końcem marca br. Jednocześnie rezygnację z pełnionej funkcji złożył dotychczasowy wiceprezes PGE ds. operacyjnych i handlowych.

Marek Woszczyk pełnił funkcję prezesa PGE od grudnia 2013 r. Wcześniej, od 2011 r. Marek Woszczyk był prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

REKLAMA

Henryk Baranowski jest od wielu lat związany z energetyką. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji Elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej, zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz Executive MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School and Norwegian School of Economics and Business Administration.

REKLAMA

W latach 1990-2001 był związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne, gdzie doszedł do stanowiska dyrektora pionu telekomunikacji i informatyki. Od 2001 do 2006 r. był prezesem zarządu Polskich Sieci Elektroenergetyczne-Info, a następnie – do 2008 r. wiceprezesem spółki PGE Polska Grupa Energetyczna. Był również członkiem zarządu i dyrektorem centrum analiz Portalu Organizacji Pozarządowych NGO. Od 2013 r. pracował jako dyrektor w Alstom Power Polska.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek PGE Energia, Polkomtel, PSE-Operator oraz Tel-Energo. Był także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Brał udział w pracach organizacji międzynarodowych, m.in. Management Committee Eurelectric oraz Network of Experts of Information Technologies Eurelectric.

Do zarządu PGE, na funkcję wiceprezesa ds. handlu powołano Bolesława Jankowskiego, a na funkcję wiceprezesa ds. innowacji powołano Pawła Śliwę.

gramwzielone.pl