Seminarium: Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce

Seminarium: Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce
spd biogas, flickr cc

Zapraszamy na seminarium pt. Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce, które odbędzie się 13 kwietnia br. we Wrocławiu podczas targów Inerg 2016.

Polska ma jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ciepłowniczych w Europie. Chcąc wykorzystać ten potencjał, musimy inwestować w kogenerację. Choć system wsparcia dla tego typu instalacji wygasa z końcem 2018 roku, nadal widzimy szansę, aby kogeneracja znalazła się w czołówce naszego miksu energetycznego. Jak czytamy w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2020 roku, powinniśmy podwoić ilość wytwarzanej energii w skojarzeniu. Natomiast w Polityce Energetycznej Kraju do roku 2030 wskazano kogeneracje jako priorytetową inwestycję, która pokryje stale rosnące zapotrzebowanie na energię, a także ograniczy emisję substancji szkodliwych do atmosfery.

Ministerstwo Energii zobligowane było do przedstawienia do końca 2015 r. kompleksowej oceny potencjału wysokosprawnej kogeneracji. Obowiązek ten wynikał z dyrektywy w/s efektywności energetycznej 2012/27/UE.

REKLAMA

Wysokosprawna kogeneracja jest najbardziej efektywnym społeczno-ekonomicznie rozwiązaniem, które pozwala na pokrycie 40 proc. całkowitego krajowego zużycia ciepła. Kogeneracja jest alternatywą w stosunku do użycia pierwotnych nośników energii, głównie węgla. Inwestycje te są efektywnym sposobem na przejście od gospodarki opartej na węglu do gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój instalacji będzie odbywać się jednocześnie z dekarbonizacją energetyki, co przyczyni się znacznie do zwiększenia punktów procentowych w miksie energetycznym oraz poprawi znacząco stan środowiska naturalnego.

Kolejnym atutem technologii kogeneracyjnej jest możliwość wykorzystania instalacji w wielu gałęziach przemysłu takich jak: ciepłownictwo, zakłady produkcyjne, oczyszczalnie ścieków, biogazownie, spalarnie odpadów, aquaparki czy hotele i uzdrowiska.

Wobec potencjału, jaki widzimy w kogeneracji, postanowiliśmy zorganizować II edycję seminarium pt. Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce, które odbędzie się 13 kwietnia br. we Wrocławiu podczas targów Inerg 2016.

W programie m.in.:

REKLAMA

  • ramy prawne dla rozwoju kogeneracji w Polsce – dostępne formy wspierania inwestycji i najistotniejsze ograniczenia,
  • kierunki rozwoju jednostek kogeneracyjnych – aspekty ekonomiczne, energetyczne i środowiskowe,
  • kogeneracja od audytu startowego po proces badania i opiniowania danych do świadectw pochodzenia,
  • co dalej z systemem opartym na certyfikatach?, jak wspierać kogenerację?
  • zagospodarowanie odpadów z wykorzystaniem i wytwarzaniem energii odnawialnej na przykładzie osadów ściekowych,
  • inwestycje kogeneracyjne w elektrociepłowniach firmy Fortum Power and Heat,
  • kogeneracja z punktu widzenia elektrociepłowni w koncernie Tauron Ciepło,
  • przyszłość kogeneracji w Polsce, systemy lokalne,
  • gazowe źródło kogeneracyjne jako droga dojścia do samowystarczalności energetycznej,
  • mikrokogeneracja – przykłady zastosowań.

Wśród prelegentów m.in.:

– Adam Kampa – Manager ds. rozwoju elektrociepłowni w firmie Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.,
– Marcin Staniszewski – Dyrektor ds. Operacyjnych w Departamencie Wytwarzania Tauron Ciepło sp. z o.o.,
– Marek Marcisz – Specjalista ds. Energetyki w TUV SUD Polska Sp. z o.o.,
– Jarosław Krawczyk – ekspert ds. kogeneracji w Urzędzie Dozoru Technicznego, oddział Ostrów Wlkp.

Serdecznie zapraszamy!

Czytelnicy powołujący się na portal Gramwzielone.pl otrzymają 10-proc. zniżkę na uczestnictwo w seminarium.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na tej stronie.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

City-Brand.pl Energia Odnawialna
tel.: 732-660-310
tel.: 530-049-882
biuro@city-brand.pl
www.oze.city-brand.pl

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym seminarium pt. Kogeneracja jako sposób na dekarbonizacje energetyki w Polsce.