DM Consus ponownie obniża prognozę cen EUA

DM Consus ponownie obniża prognozę cen EUA
Fot. ZE PAK

Wyznaczona przez Dom Maklerski Consus prognoza średniej ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) w drugim kwartale 2016 r. wynosi 5,29 euro i została obniżona o 12,1 proc. w stosunku do prognozy sprzed miesiąca. Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę ceny są kontynuacja przydziału darmowych uprawnień (czynnik spadkowy), obowiązek rozliczenia emisji z 2015 r. (czynnik wzrostowy), a także konsolidacja cen uprawnień (czynnik spadkowy).

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z 17 marca br., który przedstawia status procesu alokacji uprawnień, pomimo upływu ustawowego terminu, trzy kraje Unii Europejskiej nie rozpoczęły jeszcze ich dystrybucji. Państwami, które jako ostatnie rozdysponują jednostki EUA, są: Finlandia, Hiszpania i Włochy. Z punktu widzenia rynku uprawnień zwłaszcza alokacja w dwóch ostatnich krajach może zwiększyć presję podażową na rynku EUA, ponieważ łączna liczba jednostek do przekazania operatorom włoskich i hiszpańskich instalacji to blisko 129 mln EUA. Aktualizacja komunikatu o postępie alokacji przewidziana jest na 31 marca 2016 r.

REKLAMA

Z ostatnim dniem kwietnia mija termin realizacji obowiązku umorzenia uprawnień z tytułu emisji w 2015 r. przez podmioty objęte system EU ETS. Biorąc pod uwagę historyczne stopy zwrotu z jednostek EUA w kwietniu oraz fakt, iż część operatorów instalacji pozostawia konieczność zakupu jednostek na ten miesiąc, istnieje prawdopodobieństwo wzrostu popytu, a tym samym wzrostu wartości uprawnień EUA na rynku.

REKLAMA

Trwająca od siedmiu tygodni konsolidacja notowań uprawnień w wąskim przedziale cenowym (4,62-5,49 euro), która następuje po bardzo dynamicznym ruchu spadkowym, wskazuje na brak siły rynku do zdecydowanego odreagowania blisko 45 proc. przeceny od początku 2016 r.

DM Consus