Duży spadek obrotów zielonymi certyfikatami na rynku pozasesyjnym

Duży spadek obrotów zielonymi certyfikatami na rynku pozasesyjnym
Fot. Nick Page, flickr cc

Towarowa Giełda Energii przedstawiła dane z rynku energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych za marzec br. W ubiegłym miesiącu na TGE odnotowano duży spadek obrotów zielonymi certyfikatami na rynku pozasesyjnym w porównaniu do marca 2015 r. Wzrosły natomiast, w ujęciu rok do roku, obroty certyfikatami na rynku sesyjnym. 

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na TGE na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w marcu 2016 r. wyniósł 10 722 011 MWh.

Na Rynku Terminowym Towarowym w marcu br. wolumen obrotu wyniósł 8 144 673 MWh, w porównaniu do 14 641 121 MWh w analogicznym okresie roku 2015. W marcu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 577 338 MWh, przewyższając wolumen z poprzedniego miesiąca o 19,85 proc., a zeszłoroczny z tego samego okresu o 17,35 proc. Na Rynku Dnia Następnego średnioważona cena BASE wyniosła w marcu br. 148,14 zł/MWh, wzrastając w skali miesięcznej o 7,06 zł/MWh. Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2017 cena średnioważona osiągnęła w marcu wartość 153,78 zł/MWh (wzrost w stosunku do lutego br. o 0,52 zł/MWh).

REKLAMA

Rynek Praw Majątkowych

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w marcu br. 6 698 268 MWh i był niższy o 26,27 proc. w skali rocznej. Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w marcu br. 147,72 zł/MWh, spadając w skali miesiąca o 12,36 zł/MWh (160,07 zł/MWh w lutym br.).

Gaz ziemny

REKLAMA

Wolumen obrotów na rynku spot gazu ziemnego wyniósł w marcu br. 2 213 372 MWh, wzrastając w skali miesięcznej o 15,54 proc., a w skali rocznej o 114,01 proc.

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 1 727 294 MWh wzrastając w skali miesięcznej o 16,69 proc., a w skali rocznej aż o 121,89 proc. (778 460 MWh w  marcu 2015 r.). Na Rynku Dnia Bieżącego osiągnął wartość 486 078 MWh, wzrastając w stosunku do poprzedniego miesiąca o 10,73 proc. 

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w marcu 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 12 222 610 MWh, spadając o 4,2 proc. w skali roku. 

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 10 009 238 MWh w porównaniu do 10 695 213 MWh w marcu ubiegłego roku (spadek o 6,41 proc.).

Średnioważona cena na RDNiBg w marcu 2016 r. wyniosła 59,42 zł/MWh (spadek w stosunku do lutego br. o 3,82 zł). W marcu 2015 r. cena ta wynosiła r. 94,91 zł/MWh, co oznacza spadek ceny w skali rocznej o 35,49 zł. Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 cena średnioważona osiągnęła w marcu wartość 66,45 zł/MWh (spadek w stosunku do lutego br. o 2,23 zł/MWh).

Nowi uczestnicy

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 67 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2651 członków rejestru. W marcu 2016 r. przybyło 33 kolejnych.

TGE