ME: węgiel podstawą, ale prosumenci uzupełnią bezpieczeństwo energetyczne

ME: węgiel podstawą, ale prosumenci uzupełnią bezpieczeństwo energetyczne
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Fot. Ministerstwo Energii

Przedstawiciel Ministerstwa Energii ocenił podczas wczorajszej konferencji w ME, że węgiel jeszcze przez długie lata pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju, jednak dodał, że to bezpieczeństwo w coraz większym stopniu będą uzupełniać prosumenci.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapewnił podczas konferencji pt. Czyste technologie węglowe w kontekście realizacji celów polityki energetycznej państwa, która odbyła się wczoraj w Warszawie, że ME jest na etapie tworzenia nowej Polityki Energetycznej Polski do roku 2050, a jej założenia zostaną przedstawione za około pół roku.

Grzegorz Tobiszowski ocenił, że węgiel powinien utrzymać wysoką pozycję w polskim bilansie energetycznym, ale jego spalanie musi być coraz bardziej przyjazne środowisku. 

REKLAMA

– Węgiel ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ w oparciu o ten surowiec zaspokajane jest ok. 85 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną i ok. 70 proc. dla ciepła sieciowego. Czyni to Polskę jednym z najbardziej stabilnych pod względem bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

REKLAMA

Wiceminister Tobiszowski ocenił też, że konieczne jest wdrażanie alternatywnych, bardziej przyjaznych środowisku sposobów wykorzystania węgla.

– Musimy dołożyć jednak starań, mających na celu zastosowanie technologii, umożliwiających znaczne zmniejszenie emisji CO2 i innych substancji powstających przy jego spalaniu. Konieczne jest zatem stosowanie czystych technologii węglowych. (…) Jednym z najważniejszych jest poprawa bloków węglowych. Bardzo obiecującym rodzajem czystej technologii węglowej wydaje się być także zgazowywanie węgla. Widzę potencjał w rozwoju technologii przetwarzania CO2, w zagospodarowywaniu tego gazu w karbochemii oraz w produkcji paliw z CO2, także biopaliw – komentował Grzegorz Tobiszowski. – Dopóki technologie CCS i CCU nie będą dopracowane do stanu pozwalającego na komercyjną eksploatację, Polska będzie stosowała i rozwijała technologie czystego węgla poprawiając sprawność spalania i usuwania zanieczyszczeń oraz będzie starała się utylizować CO2 tam, gdzie to może okazać się wykonalne i opłacalne – dodał.

Z kolei cytowany przez PAP dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Energii Tomasz Dąbrowski zaznaczył w swojej wypowiedzi, że o ile węgiel będzie nadal „priorytetowym” paliwem polskiej energetyki i podstawą bezpieczeństwa energetycznego, coraz większą rolę będą odgrywać w tym zakresie mikroinstalacje prosumenckie. – W coraz większym zakresie pojawi się pojęcie prosumenta, czyli odbiorcy, który też wywarza energię, ale prosument nie stanie się podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale w coraz większym stopniu będzie to bezpieczeństwo uzupełniał – komentował Tomasz Dąbrowski.

red. gramwzielone.pl