Założenia nowelizacji ustawy o OZE w ciągu kilku dni

Założenia nowelizacji ustawy o OZE w ciągu kilku dni
Wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Fot. EuroPower / MMC Polska

Ministerstwo Energii zapowiada, że w najbliższych dniach zaprezentuje oczekiwany przez branżę OZE projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ze szczątkowych informacji przedstawionych wczoraj na ten temat przez wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego wynika, że rząd w nowelizacji ustawy o OZE utrzyma system aukcji, ale wprowadzi do niego istotne zmiany. 

Kluczowy 4. rozdział ustawy o OZE, który reguluje zasady sprzedaży energii odnawialnej, miał wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednak tuż przed końcem 2015 r. jego wdrożenie odroczyła o pół roku uchwalona w ekspresowym tempie nowelizacja ustawy o OZE. Jednocześnie rząd zapowiedział, że do 1 lipca 2016 r. implementuje nowe zasady sprzedaży energii z instalacji OZE – zarówno z najmniejszych mikroinstalacji OZE jak i pozostałych, które mają funkcjonować w ramach systemu aukcyjnego.

Do tej pory rynek OZE nie poznał założeń planowanych zmian, jednak Ministerstwo Energii zapowiada teraz, że przedstawi te założenia już w najbliższych dniach.

REKLAMA

Cytowany przez Polską Agencję Prasową wiceminister energii Andrzej Piotrowski poinformował wczoraj, podczas odbywającej się w Warszawie konferencji EuroPower, że nowelizacja ustawy o OZE musi zostać podpisana przez prezydenta przed końcem czerwca, a krótki czas pozostający na jej przeforsowanie w parlamencie sprawia, że ta nowelizacja może być procedowana jako projekt poselski – czyli tak samo jak wcześniejsza nowelizacja ustawy o OZE czy choćby projekt ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. 

REKLAMA

Taki sposób procedowania ustawy może przyspieszyć jej przyjęcie, pominięty zostałby bowiem wówczas proces uzgodnień na poziomie Rady Ministrów, który musiałby towarzyszyć rządowemu projektowi nowelizacji. Jednak takie szybkie procedowanie projektu nowelizacji ustawy o OZE dałoby bardzo ograniczone możliwości jego konsultowania i wpłynięcia na jego finalny kształt stronie społecznej i organizacjom reprezentującym rynek odnawialnych źródeł energii.

Jak wynika z informacji podanej podczas EuroPower przez wiceministra Piotrowskiego, rząd „chce się pochylić nad systemem aukcji, mimo, że pierwotnie sądził, że nie jest to najlepsza droga (cyt. za PAP)”, a koszyki w systemie aukcji „nie będą stricte technologiczne”, ale ich podział uwarunkuje emisyjność czy „charakter źródła”. Może chodzić o podział na źródła stabilne, takie jak elektrownie biomasowe czy biogazownie, a także niestabilne, do których zaliczają się farmy wiatrowe czy systemy fotowoltaiczne.

Wiceminister Piotrowski zapowiedział też zachowanie praw nabytych przez inwestorów, którzy uruchomili swoje inwestycje w ramach systemu zielonych certyfikatów. Tego mechanizmu wsparcia – jak ujął to przedstawiciel Ministerstwa Energii – rząd nie traktuje jednak jako „przyszłościowy”. 

gramwzielone.pl